FrontOffice Nordic AB (publ): avyttrar lånefordran på Athene Immobiliengruppe GmbH

FrontOffice Nordic AB (publ) avyttrar hela sin lånefordran i Athene Immobiliengruppe GmbH för 420,000 EUR 

FrontOffice avyttrar sin lånefordran på Athene Immobiliengruppe GmbH för nominellt belopp (220,000 EUR) jämte överenskommen andel av potentiell framtida vinstandelsränta. Totalt uppgår köpeskillingen till 420,000 EUR.

Skälet till avyttringen är att den fastighetsfinansiering som lånefordran avsåg bedöms dra ut på tiden. 

”Utlåningen till Athene Immobiliengruppe GmbH genomfördes för att brygga en finansiering under en kortare tid till hög avkastning. Då grundstrukturen i huvudaffären förändrades utanför vår kontroll har styrelsen valt att försöka finna en tagare av fordran med en längre investeringshorisont. Genom affären sänker FrontOffice sin risk och återbäringshorisont och frigör samtidigt medel till nya affärer. Avkastningen på affären ger ett överskott i FrontOffice om ca 1,8 mSEK ” säger Johan Lund, VD i FrontOffice Nordic AB (publ).

/Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se
Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat över 200 bolag sedan start.Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. Front Ventures AB (publ) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera