FrontOffice Nordic AB (publ) garanterar nyemissionen i Quickbit AB (publ)

FrontOffice Nordic AB (publ) har ingått avtal om emissionsgaranti i den spridningsemissionen som Quickbit AB (publ) genomför inför notering på NGM Nordic MTF. Garantiåtagandet motsvarar cirka 9,6 miljoner kronor.

Quickbits nyemission kommer att ges ut i så kallade units, där en (1) unit motsvarar två stycken (2) aktier och en stycken (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen för en unit är 4,80 kr motsvarande 2,40 kr per aktie. Teckningsoptionen ger rätt att under maj 2018 teckna en (1) aktie för 3,20 kr.

Full teckning i emissionen motsvarar 2 miljoner units, med en möjlig övertilldelning om 500 000 units.

FrontOffice garanterar grundemissionen om 2 miljoner units till 100 %.

”Vi har under en tid följt Quickbits utveckling och det är ett mycket spännande bolag i ett attraktivt marknadssegment säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ). ”Engagemanget i Quickbit och investeringen i FTCS visar på att FrontOffice inte enbart arbetar med bolag i ekonomiska trångmål, utan även har förmågan att identifiera spännande och intressanta objekt i branscher med stor framtidspotential" säger Johan Lund.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2017.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi har under en tid följt Quickbits utveckling och det är ett mycket spännande bolag i ett attraktivt marknadssegment
Johan Lund VD FrontOffice Nordic AB (publ)
Engagemanget i Quickbit och investeringen i FTCS visar på att FrontOffice inte enbart arbetar med bolag i ekonomiska trångmål, utan även har förmågan att identifiera spännande och intressanta objekt i branscher med stor framtidspotential
Johan Lund VD FrontOffice Nordic AB (publ)