FrontOffice Nordic AB (publ) ingår avtal om förvärv av aktier i Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ)

FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) ingår avtal om att förvärva 1,1 miljoner befintliga aktier i Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ) (”FTCS”). FTCS är ett FinTechbolag som utvecklat en voucherbaserad plattform för att hantera säkra betalningar online, vars effektiva antibedrägerimodul minskar e-handlarens risker kring reklamationer och s.k. ”friendly frauds”.  I våras erhöll FTCS även tillstånd av Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar samt tillhandahålla betaltjänster. 

Med dessa tillstånd i ryggen arbetar FTCS nu intensivt med att stärka organisationen samt med lanseringen av ny e-wallet-baserad betaltjänstplattform. Syftet med en e-wallet (digital plånbok) är att kunderna inte ska behöva lämna ut sina kortuppgifter till butiken när man handlar online och därigenom minska risken för kortbedrägerier. Plattformen kommer även att fungera gränsöverskridande för omedelbara transaktioner s.k.”instant payments” för både privatpersoner och företag.

FTCS kommer vidare genom patentsökt blockchain-teknologi, vilken möjliggör full digital spårbarhet vid onlineköp, även kunna erbjuda ett unikt säkerhetstillägg på sitt befintliga transaktionserbjudande. Världsledande e-commerce-aktörer inom digitala produkter har visat stor efterfrågan på just den här tekniken. 
Första tillståndspliktiga produktlanseringen är planerad till december 2017. Mer information om FTCS hittar ni på FTCS hemsida.

FrontOffice avtalade förvärv motsvarar 3,75 % av kapital och röster i FTCS. Aktierna förvärvas till kursen 8,18 kr per aktie. FTCS aktie värderades vid senaste genomförd nyemission (apportemission) som registrerades i augusti 2017 till 9,51 kr/aktie, vilket innebär ett bolagsvärde på ca 270 mkr.

Köpeskillingen kommer erläggs delvis genom kvittning av reversfordran mot säljaren uppgående till ca 4 mkr, delvis genom kontant betalning om 0,5 mkr, samt genom säljarrevers om 4,5 mkr. Förvärvsbeslutet är enhälligt fattat av FrontOffice styrelse.

FrontOffice innehar sedan tidigare 1 000 aktier i FTCS och FrontOffice VD, Johan Lund, innehar privat 700 000 aktier i FTCS.

” Vi har följt bolaget under en längre tid, och särskilt intensivt sedan de fick tillstånd från Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar säger Johan Lund VD
Frontoffice Nordic AB (publ). FrontOffice har haft en symbolisk ägarpost sedan FTCS grundades 2015 och jag har sedan tidigare investerat i bolaget privat. Styrelsen har nu valt att utnyttja möjligheten att förvärva en större post aktier från en tidigare ägare” säger Johan Lund.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat flera hundra bolag sedan start.


Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi har följt bolaget under en längre tid, och särskilt intensivt sedan de fick tillstånd från Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar
Johan Lund, VD Frontoffice Nordic AB (publ)