FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i Quickbit AB (publ)

FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har deltagit i den riktade emission som Quickbit AB (publ) (”Quickbit”) har genomfört. FrontOffice har tecknat 300 000 units, motsvarande 1 440 000 kr. 

I Quickbits riktade emission gavs det totalt ut 1 000 000 units, där en (1) unit motsvarade två stycken (2) aktier och en stycken (1) teckningsoption. Teckningskursen för en unit var 4,80 kr motsvarande 2,40 kr per aktie. Teckningsoptionen ger rätt att under september 2018 teckna en (1) aktie för 3,20 kr. 

FrontOffice ägande i Quickbit motsvarar 1,1 % av kapital och röster.

”Quickbits affärsidé är mycket intressant och de ligger verkligen i framkant. Vi har märkt av ett stort intresse från marknaden och vi tror att vårt engagemang kommer att gynna aktieägarna i FrontOffice” säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ).

Om Quickbit AB (publ)
Quickbit AB erbjuder sina kunder en säker, snabb och enkel handelsplats för kryptovalutor. I en värld där utvecklingen av nya valutor såsom Bitcoin sker snabbt och blir en liten men viktig del av det dagliga livet för människor som handlar på internet, är Quickbit och dess plattform en naturlig marknadsplats.

Med en teknisk plattform baserad på senaste teknologi inom Blockchain och Artificiell Intelligens har Quickbit skapat en trygg tjänst för att stödja företag och privatpersoner i handel där de använder kryptovaluta.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Taggar:

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. Front Ventures AB (publ) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Quickbits affärsidé är mycket intressant och de ligger verkligen i framkant.
Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ)
Vi har märkt av ett stort intresse från marknaden och vi tror att vårt engagemang kommer att gynna aktieägarna i FrontOffice
Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ).