FrontOffice nyemission fulltecknad – öppnar övertilldelning och förlänger teckningstiden

FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) nyemission är fulltecknad (10 MSEK) och därav har styrelsen valt att besluta om att öppna övertilldelningen om ytterligare (8 MSEK) samt att förlänga teckningstiden ytterligare två veckor till fredagen den 9 mars 2018 kl. 23.00.

FrontOffice nyemission har under perioden 1 – 23 februari nått full teckning om 10 MSEK. Med anledning av intresset kring nyemissionen har styrelsen beslutat att öppna övertilldelningen och därigenom förlängs även teckningstiden för att möjliggöra för fler personer att delta i emissionen.

”Vi har under de senaste dagarna publicerat flera positiva nyheter, bland annat ett bokslut som presenterar ett rekordår, vilket har märkts tydligt genom en ökad efterfrågan i emissionen. Målen med nyemissionen var att ta in tillväxtkapital, marknadsföra bolagets tjänster och bredda ägandet över fler nya aktieägare, vilket vi har lyckats med. Styrelsen har valt att öppna övertilldelningen och förlänga teckningstiden och på så sätt möjliggör vi att fler personer kan vara med på vår resa" säger Johan Lund VD FrontOffice Nordic AB (publ).

Teckningsperioden förlängs två veckor till fredagen den 9 mars 2018 kl. 23.00. För att delta i överteckningen besök: https://www.frontofficenordic.se/nyemission/

Emissionsbelopp: 10 MSEK (9 999 998 SEK) - FULLTECKNAD

Övertilldelning: Styrelsen har beslutat om att öppna övertilldelningen om maximalt ytterligare 8 MSEK i emissionslikvid till föreliggande villkor.

Antal aktier i emissionen: 3 937 007 B-aktier vid full teckning av emissionsbeloppet, eller maximalt 7 086 613 B-aktier vid full övertilldelning enligt ovan. De nyemitterade aktierna kommer vid full övertilldelning i föreliggande erbjudande att representera ca 17,55 % av röster och 31,67 % av kapitalet i Bolaget. 

Pre money-värdering: 38,8 MSEK 

Pris per aktie: 2,54 SEK, motsvarande volymviktad handelskurs per handelsdag 30 januari 2018, med 10 % rabatt. 

Teckningsperiod: 1 februari - 23 februari 2018. Styrelsen har öppnat övertilldelningen och förlängt teckningstiden till fredag 9 mars 2018 kl. 23.00.

För att delta i emissionen besök: https://www.frontofficenordic.se/nyemission/

För att se emissionsfilmen: https://www.facebook.com/FrontOfficeNordic/videos/951319835023707/

För att läsa om bokslutskommunikén: https://www.frontofficenordic.se/bokslutskommunike-januari-december-2017-rekordar/ 

För att läsa om senaste förvärvet: https://www.frontofficenordic.se/frontoffice-investerar-ett-av-nordens-framsta-tillvaxtbolag-inom-datadriven-marknadsforing/ 

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 


Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 februari 2018.

Taggar:

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. Front Ventures AB (publ) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi har under de senaste dagarna publicerat flera positiva nyheter, bland annat ett bokslut som presenterar ett rekordår, vilket har märkts tydligt genom en ökad efterfrågan i emissionen
Johan Lund, VD FrontOffice