FrontOffice portföljbolag FTCS sluter avtal med brasiliansk bank

FrontOffice Nordic AB:s (publ) portföljbolag, Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ) (”FTCS”) har nyligen slutit licensavtal avseende sin egenutvecklade transaktionsplattform till den brasilianska banken, Banco BS2. Avtalet beräknas vara värt 300 miljoner SEK årligen i intäkter för FTCS vid full utrullning av plattformen.

Brapago Payments do Brasil, ett helägt dotterbolag till FTCS, har slutit ett exklusivt avtal med Banco BS2, en ledande bankaktör inom valutatjänster i Brasilien. Avtalet innebär att FTCS levererar en totallösning avseende kort- och kuponghantering inom ett av bankens prioriterade segment; gränshandel.

På samma vis som norrmän spenderar flera miljarder kronor i svenska butiker på andra sidan gränsen, reser brasilianska konsumenter till angränsade länder för att handla allt från kläder, elektronik, alkohol, tobak till matvaror där priset är mycket lägre.

FTCS levererar en helhetslösning som innebär att konsumenten handlar utomlands i brasiliansk valuta direkt i gränsbutikens kortterminal samt ges möjlighet att dela upp betalningen över 12 månader.     

Tjänsten, som levereras under varumärket "Voucher Pay”, är sedan maj 2018 installerat i två varuhus i Paraguay och kompletterar nuvarande betalsystem. Inom ramarna för avtalet ingår dessa varuhus i ett pilotprojekt som pågår till den 30 Juni 2018.

Från och med den 1 juli 2018 kommer parterna att börja rulla ut ”Voucher Pay” och täcka in ytterligare handlare i Paraguay, Uruguay, Argentina och USA (Florida).

"Vi har sedan en längre tid haft insyn i FTCS utveckling och kommersiella frammarsch. Det gläder mig att vi nu står i en position att kunna informera våra aktieägare om FTCS verksamhet. FTCS förhandlar för närvarande om ett antal större affärer inom sin nisch och vi är väldigt nöjda med den utveckling vi nu ser i bolaget. " säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ). 

Läs mer om FTCS här: http://ftcs.se/

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. Front Ventures AB (publ) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

FTCS förhandlar för närvarande om ett antal större affärer inom sin nisch och vi är väldigt nöjda med den utveckling vi nu ser i bolaget.
Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ)