FrontOffice tecknar i Intergiros företrädesemission

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har deltagit i den företrädesemission som portföljbolaget Intergiro Int AB (publ) genomfört mot befintliga aktieägare. Emissionen fulltecknades och FrontOffice tecknade 1 534 296 aktier á 2,77 kr motsvarande totalt 4 250 000 sek.

Efter emissionen innehar FrontOffice 4 460 296 aktier i Intergiro motsvarande 8,93 % av kapital och röster. Emissionen genomfördes kontant.

”Intergiro är en digital bankplattform som riktar sig mot internationella små och medelstora företag. Bolaget befinner sig i en intensiv fas där deras kundbas växer stadigt och de kommer inom kort även att bredda sitt tjänsteutbud. Vi har stor tilltro till Intergiros framtid och väljer därför att delta i deras företrädesemission. Vi tror att neobanker är framtiden och ”gammelbankernas” sätt att sköta internationella transaktioner utmanas av uppstickare likt Intergiro som kan hantera dessa både betydligt snabbare och säkrare. ” säger Johan Lund, VD FrontOffice och styrelseledamot i Intergiro.

FrontOffice smärre nedgång i andel i Intergiro förklaras av att Intergiro samtidigt med företrädesemissionen genomfört en riktad kvittningsemission (på samma villkor som företrädesemissionen) till ett antal långivande aktieägare, vilken tillfört Intergiros egna kapital ca 30 mSEK. Totalt stärks Intergiros balansräkning med ca 55 msek genom de båda emissionerna.

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2020 klockan 17.10.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan.lund@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. FrontOffice B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF.

Prenumerera

Dokument & länkar