FrontOffice utökar sitt innehav i Quickbit eu AB (publ)

Report this content

FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har förvärvat 880 000 aktier och 240 000 teckningsoptioner i Quickbit eu AB (publ) (”Quickbit”) inför Quickbits planerade notering.

FrontOffice förvärvade aktierna av befintliga aktieägare till kursen 2,40 SEK/aktie, vilket motsvarar en investering om 2,112 MSEK. Förvärvet betalas kontant. I köpet medföljde 240 000 teckningsoptioner, där en (1) teckningsoption ger rätt att under september 2018 teckna en (1) aktie för 3,20 SEK i Quickbit.

”Quickbit står inför en snar listning på en handelsplats och med tanke på det intresse som råder kring bolaget och kryptovalutor just nu, bedömer vi att beslutet att förvärva ytterligare aktier och teckningsoptioner i Quickbit kommer bli gynnsamt” säger Johan Lund VD, FrontOffice Nordic AB (publ).

FrontOffice innehav i Quickbit, efter förvärvet, motsvarar 2,72 % av kapital och röster. Efter ovan förvärv innehar FrontOffice totalt 1 480 000 aktier och 540 000 teckningsoptioner i Quickbit. 

Om investeringen:
Antal aktier: 880 000

Antal teckningsoptioner: 240 000. En (1) teckningsoption ger rätt att under september 2018 teckna en (1) aktie för 3,20 SEK i Quickbit.

Betalning: 2,112 MSEK kontant (2,40 SEK/aktie)

FrontOffice totala innehav i Quickbit efter genomförd investering motsvarar 2,72 % av kapital och röster, samt totalt 540 000 teckningsoptioner.

FrontOffice innehar innan nuvarande investering 600 000 aktier och 300 000 teckningsoptioner i Quickbit.

Om Quickbit eu AB (publ)
Quickbit erbjuder sina kunder en säker, snabb och enkel handelsplats för kryptovalutor. I en värld där utvecklingen av nya valutor såsom Bitcoin sker snabbt och blir en liten men viktig del av det dagliga livet för människor som handlar på internet, är Quickbit och dess plattform en naturlig marknadsplats.

Med en teknisk plattform baserad på senaste teknologi inom Blockchain och Artificiell Intelligens har Quickbit skapat en trygg tjänst för att stödja företag och privatpersoner i handel där de använder kryptovaluta. https://www.quickbit.eu/ 

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018.Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Quickbit står inför en snar listning på en handelsplats och med tanke på det intresse som råder kring bolaget och kryptovalutor just nu, bedömer vi att beslutet att förvärva ytterligare aktier och teckningsoptioner i Quickbit kommer bli gynnsamt J
Johan Lund VD, FrontOffice Nordic AB (publ)