FrontOffice VD köper aktier i bolaget

Johan Lund, VD i FrontOffice Nordic AB (publ) har köpt 37 418 aktier i bolaget. Johan Lunds innehav, via bolag och privat, uppgår till totalt 2 000 000 A- aktier och 3 352 679 B-aktier. 

” Jag har många gånger uttalat min framtidstro på FrontOffice och att jag väljer att öka mitt innehav i bolaget är självklart ett bevis på det” säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ).

FrontOffice controller, Oskar Eriksson, har även köpt aktier i bolaget, totalt 2 000 B-aktier.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Taggar:

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. Front Ventures AB (publ) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Jag har många gånger uttalat min framtidstro på FrontOffice och att jag väljer att öka mitt innehav i bolaget är ett självklart ett bevis på det
Johan Lund, VD