The Great Wild AB (publ) nyemission kraftigt övertecknad med över 160 procent

Den 29:e september 2017 stängde The Great Wild AB (publ) sin spridningsemission med en preliminär teckningsgrad överstigande 160 procent av emissionsbeloppet innan övertilldelning. Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för teknisk utveckling, marknadsföring och internationell lansering. 

Totalt tecknat belopp uppgick till 8,3 mkr. I emissionen har FrontOffice Nordic AB (publ) tecknat sig för 1 mkr. I och med det stora intresset avstod FrontOffice från att teckna hela sin andel av emissionen. 

”Intresset för att investera i The Great Wild har varit stort och jag ser engagemanget som ett tecken på att många människor delar vår syn på potentialen i affärsmodellen och vår vision om att skapa en globalt mer hållbar viltvård genom att öka jaktens tillgänglighet” säger Robert Nathanson, VD på The Great Wild AB (publ). 

”Det är självklart mycket tillfredsställande att emissionen i The Great Wild varit så framgångsrik”, säger Johan Lund, VD i FrontOffice Nordic AB (publ). ”The Great Wild är ett praktexempel på hur FrontOffice aktivt arbetar med sina investeringar. The Great Wild kom till oss med likviditetsproblem. Vårt dotterbolag, Svensk Företagsrekonstruktion, genomförde en rekonstruktion av bolaget och vi tillförde kapital samt strategisk och operativ kompetens. Idag är The Great Wild den största digitala jaktplattformen i Norden och expanderar nu internationellt. Det är precis det här vi är bäst på” säger Johan Lund.  

 Om The Great Wild   
The Great Wild är en marknadsplats för köpare och säljare av jakt samt ett socialt nätverk för jägare. Visionen är att bidra till bättre viltvård i hela världen med hjälp av hållbar och etisk jakt. Fler jägare och mer pengar i naturens kretslopp innebär förbättrad viltvård. Det ger markägare mer resurser till att förvalta det vilda och därmed bättre jakt - idag och imorgon.   

AirBnB och Uber har visat att delningsekonomin har potentialen att revolutionera marknader och skapa högre effektivitet i nyttjandet av existerande resurser. The Great Wild tillämpar samma modell inom jakten genom att göra viltet till en intäktskälla istället för ett hot mot grödor och boskap för markägare, samtidigt som bolaget gör det möjligt även för majoriteten att uppleva jakt bortom hemtrakten.  

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB
FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. FrontOffice har räddat flera hundra bolag sedan start.

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2017.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

The Great Wild är ett praktexempel på hur FrontOffice aktivt arbetar med sina investeringar
Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ)
Intresset för att investera i The Great Wild har varit stort och jag ser engagemanget som ett tecken på att många människor delar vår syn på potentialen i affärsmodellen och vår vision
Robert Nathanson, VD på The Great Wild AB (publ)
Det är precis det här vi är bäst på
Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ)