Världsstjärnorna Alexander ”The Mauler” Gustafsson och Jens Byggmark investerar i FrontOffice

Report this content

Sportstjärnorna Alexander ”The Mauler” Gustafsson och Jens Byggmark investerar i investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) pågående nyemission.

”Jag kan inte undvika att imponeras av framgångsrika människor oavsett vilken område i livet det än handlar om. Framgång i sport på elitnivå, kräver liksom framgång i investeringar, ett brinnande intresse, fokus och engagemang. Att Alexander och Jens vill vara med på vår resa är självklart jättekul. Senast vi investerade tillsammans var i jaktappen The Great Wild säger Johan Lund, VD på FrontOffice Nordic AB (publ).

Jag har länge varit intresserad av investeringar vid sidan om elitidrottandet och har under de senaste åren byggt upp en egen aktieportfölj. Jag investerar för min framtid säger Jens Byggmark.

”Jag känner Johan Lund sedan tidigare och är imponerad av vad han åstadkommer i sina investeringar. Att emissionen övertecknades och att erkänt duktiga investerare nyligen köpte in sig i bolaget, tolkar jag som ett styrketecken. Man ska ta rygg på dem som är duktiga” säger Alexander ”The Mauler” Gustavsson.

FrontOffice nyemission på 10 MSEK är redan övertecknad och investeringarna sker i den pågående övertilldelningen som bolaget nyligen annonserade om 8 MSEK. Nyemissionen med möjlighet till övertilldelning stänger ikväll, fredagen 9 mars klockan 23.00.

För att delta i emissionen besök: https://www.frontofficenordic.se/nyemission/

För att teckna direkt med Bank-ID hos Eminova Fondkommissionhttps://www.signrportal.se/portal/732/FrontOfficeNordicAB.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 mars 2018.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Framgång i sport på elitnivå, kräver liksom framgång i investeringar, ett brinnande intresse, fokus och engagemang
Johan Lund VD på FrontOffice Nordic AB (publ)