AcandoFrontec Pressmeddelande 2003-10-09

AcandoFrontec - Pressmeddelande 2003-10-09 - Sammanslagningen av de två företagen klar - Förbättringsprogram genomförs nu som beräknas ge en resultatförbättring på 75 MSEK - Verksamheten i Luleå avvecklas - Fulltecknat optionsprogram Sedan samgåendet i juli månad mellan Frontec AB och Acando AB, har ett intensivt arbete genomförts för att integrera de två verksamheterna. AcandoFrontec är ett management- och IT konsultföretag som hjälper företag och offentlig sektor att förbättra sina verksamheter genom informationsteknologi. - " Vi har varit noga med att bevara kompetensen och den starka leveransförmågan, men med den effektivisering vi nu gör är vi på god väg mot lönsamhet. Efter detta interna förbättringsprogram kan vi nu satsa offensivt och koncentrera oss på våra kunder", säger företagets VD Lars Wollung. Ny organisation i drift Den 1 oktober driftsattes en ny organisation där företaget indelas i två divisioner. En division, "Business Consulting", som erbjuder management/verksamhetskonsulter med inriktning på bl.a. inköp, kundhantering/CRM, order-logistik-produktion/supply chain, samt ekonomistyrning, och med spetskompetens inom affärsystem, framför allt SAP, Oracle, Microsoft och Siebel. Den andra divisionen, "Technology Consulting", erbjuder integrations- och systemutvecklingskonsulter, med inriktning på integration (arkitekter, integratörer specialiserade på teknologier från exempelvis Axway, IBM Microsoft, SeeBeyond och BEA), systemutveckling (exempelvis Java och .NET) samt IT Management (beställarrollen, projektledare, CIO partner). Koncernledningen består av Olof Sand, chef Business Consulting, Dennis Birgersson, chef Technology Consulting, Bertil Carlsén, CFO, Rickard Gille, HR chef samt VD Lars Wollung. Förbättringsprogram Ett omfattande förbättringsprogram är utarbetat och till stora delar genomfört. Utgångspunkten för programmet har varit förlustnivån första halvåret 2003 på minus 35 miljoner justerat för engångseffekter. Förbättringsprogrammet som nu är under införande beräknas resultera i följande effekter på årsbasis: · En resultatförbättring på ungefär 75 miljoner kr genom att: · Kostnaderna kommer att reduceras med 105 miljoner kr genom avveckling av 135 medarbetare, halvering av kontorsytorna samt reducerade administrativa kostnader · Det maximala intäktsbortfallet beräknas bli 30 miljoner kr · Antalet medarbetare kommer därefter att uppgå till ungefär 525 Kostnaderna för att genomföra detta förbättringsprogram kommer att resultatmässigt belasta det tredje kvartalet med ett engångsbelopp om totalt 59 miljoner kr. Likviditetsmässig påverkan sker till största delen under den kommande tvåårsperioden. Inom konsultorganisationen har programmet påverkat enheter med kompetenser där marknaden antas vara fortsatt svag och enheter med en historiskt dålig lönsamhet. Frontec har framför allt haft långvariga lönsamhetsproblem i Luleå och inom systemutvecklingsområdet i Stockholm. Därför reduceras antalet konsulter inom systemutveckling Stockholm med 2/3, och Luleåenheten kommer att avvecklas, en enhet som innefattar 69 medarbetare. Antalet administrativa medarbetare reduceras nationellt med 43 %, motsvarande 27 personer. Förbättringsprogrammet enligt ovan kommer att slutföras under det fjärde kvartalet. Vidare pågår ett projekt för att införa ett förändrat incitamentssystem. - " Nu kommer vi att koncentrera oss på att leverera allt bättre värden för våra kunder, och på att bli bättre på att beskriva och marknadsföra våra metoder, lösningar och kompetenser", säger Lars Wollung. Optionsprogram På bolagsstämma den 30 juni 2003, då affären mellan Acando och Frontec slutgiltigt beslutades, bestämdes också att erbjuda ett optionsprogram till samtliga anställda i det nya AcandoFrontec. Programmet omfattar totalt 4,5 miljoner, varav ungefär 1,2 miljoner är reservering för ett befintligt konvertibelprogram, att teckna samma antal B-aktier. Det tillgängliga utrymmet på 3,3 miljoner optioner har fulltecknats, och utspädningen blir därmed 7,5 %. Teckningskursen har efter en mätperiod i början av september, satts till 8,20 SEK. Mer information: Lars Wollung, VD och koncernchef AcandoFrontec, tel 0730 - 211426 Jan Rehn, Informationschef tel 0709 - 731179 AcandoFrontec skapades den 1 juli 2003 genom sammanslagning av det tidigare noterade Frontec och det onoterade Acando. Acando startade sin verksamhet 1999. Båda företagen har goda omdömen från de befintliga kunderna såsom hög kompetens, leveranssäkerhet och effektivitet. AcandoFrontec får en god geografisk täckning i Sverige, och från och med 2004 finns ungefär 525 medarbetare på följande orter: Sundsvall, Stockholm, Linköping, Göteborg, Kalmar och Malmö. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031009BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031009BIT00460/wkr0002.pdf

Dokument & länkar