Delårsrapport för fjärde kvartalet 2002 för Frontec AB (publ) (Bokslutskommuniké)

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2002 för Frontec AB (publ) (Bokslutskommuniké) Denna rapport omfattar fjärde kvartalet oktober 2002 - december 2002, samt räkenskapsåret januari 2002 - december 2002. · Koncernens nettoomsättning uppgick för fjärde kvartalet till 123 MSEK (238). * · Koncernens rörelseresultat, EBIT blev för fjärde kvartalet -13 MSEK (-82). * · Koncernens resultat efter finansiella poster blev för fjärde kvartalet -11 MSEK (-80). * · Koncernens nettoomsättning uppgick för räkenskapsåret 2002 till 553 MSEK (932) med ett rörelseresultat, EBIT på -56 MSEK (-105) och ett resultat efter finansiella poster på 42 MSEK (-107). * · Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 175 MSEK (113). · Koncernen hade vid årsskiftet en soliditet på 62% (34%). · Under fjärde kvartalet har Frontec förvärvat delar av verksamheten i Meridium Sverige AB, vilket innebär att koncernen nu har spetskompetens inom .NET-teknologi från Microsoft. I kvartalet har resultatet belastats med kostnader om 4 MSEK för uppbyggnad av den nya verksamheten. * Proformaresultat för Frontec efter genomförda strukturaffärer redovisas på sidan 2. Solna den 20 februari 2003 Frontec AB (publ) Styrelsen Mer information: Per Tjernberg, VD och koncernchef tel 08 587 97 505 Kristina Willgård, CFO tel 08 587 97 401 Jan Rehn, Informationschef tel 031 707 11 79 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00870/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00870/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar