Delårsrapport Jan-Sept 2002

Report this content

Delårsrapport för perioden januari - september 2002 - Koncernens nettoomsättning uppgick för tredje kvartalet till 91 MSEK (173).* - Koncernens rörelseresultat, EBIT, blev för tredje kvartalet -4 MSEK (-18).* - Koncernens resultat för årets första nio månader blev 54 MSEK (-27).* - Försäljningen av BlueLabs har genomförts med en bokförd reavinst om 98 MSEK. BlueLabs hade 259 medarbetare och omsatte under 2001 294 MSEK. - Verksamheten i Frontec netSolution har avyttrats under kvartalet. Under 2001 hade netSolution 21 medarbetare och omsatte 33 MSEK. - Efter kvartalets slut har Frontec förvärvat delar av verksamheten i Meridium Sverige AB, ett konsultföretag med fokus på Microsoft .NET- teknologi. * Proformaresultat för Frontec efter genomförda strukturaffärer redovisas på sidan 2. Information Bokslutskommuniké 2002 20 Februari 2003 Solna den 20 November 2002 Frontec AB (publ) Styrelsen Mer information: Per Tjernberg, VD och koncernchef tel 08 - 587 97 505 Kristina Willgård, CFO tel 08 - 587 97 401 Frontec AB (Publ) Org nr 556272-5092 Box 713 169 27 Solna Tel 08 587 97 400 www.frontec.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00070/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00070/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar