Flaggningsmeddelande med anledning av förändring i A-aktieägarstrukturen i Frontec AB (publ)

Flaggningsmeddelande med anledning av förändring i A-aktieägarstrukturen i Frontec AB (publ) Som en del i en förändring av A-aktieägarstrukturen i Frontec AB (publ) har idag följande förvärv av aktier skett. Bengt Wallentin har förvärvat 140 400 A-aktier och 160 000 B-aktier vilket innebär ett totalt innehav av 864 000 A-aktier och 177 782 B- aktier, - motsvarande 3,4% av aktiekapital och 16,0% av röster i bolaget. Olof Englund har förvärvat 300 000 A-aktier vilket innebär ett totalt innehav av 732 000 A-aktier och 20 512 B-aktier, - motsvarande 2,4% av aktiekapital och 13,3% av röster i bolaget. Ulf J Johansson har förvärvat 864 000 A-aktier och 719 000 B-aktier vilket innebär ett totalt innehav av 864 000 A-aktier och 1 069 000 B- aktier, - motsvarande 6,2% av aktiekapital och 17,6% av röster i bolaget. Säljare av A-aktierna är Sune Fogelström och Göran Tuvstedt som därmed inte har några A-aktier i bolaget. Mer information: Olof Englund, tel. 0705 85 22 60 Bengt Wallentin, tel. 0707 20 22 63 Ulf J Johansson, tel. 0708 10 10 11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00250/wkr0002.pdf

Dokument & länkar