Frontec AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Frontec AB (publ) kallar till extra bolagsstämma Frontec kallar till extra bolagsstämma den 30 juni 2003. Den skall ta ställning till styrelsens förslag att rikta en emission på 24,3 miljoner B-aktier till Acandos ägare för att genomföra samgåendet med Acando. Under förutsättning att stämman godkänner samgåendet finns förslag att Frontec kommer att namnändra till AcandoFrontec och lansera ett nytt optionsprogram till de anställda. Programmet föreslås omfatta totalt 4,5 miljoner optionsrätter att teckna samma antal B-aktier. Utspädningen är maximalt 7,5%, teckningskursen föreslås till 140% av snittkursen under teckningsperioden i augusti och löptiden föreslås vara t o m december 2006. Villkoren kommer att vara marknadsmässiga och fördelningen av erbjudandet beslutas av styrelse och ledning gemensamt. Vidare ber styrelsen om ett bemyndigande att få nyemittera 5 miljoner B- aktier att användas vid förvärv. På stämman kommer också en ny styrelse att väljas. Nomineringskommittén, som leds av Frontecs ordförande Ulf J. Johansson, kommer att i god tid innan stämman föreslå kandidater till den nya styrelsen. För fullständig information se www.frontec.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/02/20030602BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/02/20030602BIT00290/wkr0002.pdf

Dokument & länkar