Frontec vinner upphandling av tullsystem i Estland

Report this content

Frontec vinner upphandling av tullsystem i Estland Frontec har som ledare av ett konsortium, tecknat ett avtal med den estländska tullen. Avtalet omfattar utveckling och implementering av ett tulltariffsystem liknande det system som den svenska tullmyndigheten använder. Projektet beräknas vara klart inom ett knappt år och har ett totalt värde på 1,4 miljoner euro. Affären bygger delvis på komponenter från den svenska lösningen, samt den kompetens som Frontec har inom området tullsystem från motsvarande lösningar både i Sverige och Danmark. Projektet ingår som en del i den EU-anpassning som Estland genomför och projektet är EU-finansierat genom EU´s Phare program. Med systemet kommer företagen i Estland att få nya möjligheter att kontinuerligt få information, beräkna, deklarera och betala tullavgifter vid import och export till den estniska tullen. Konsortiet består förutom av Frontec också av det estniska IT-företaget Helmes. - För Estland är det en viktig händelse att formerna för EU- medlemskapet nu är klara. Förberedelserna inför inträdet i EU har högsta prioritet de närmaste åren. Därför är det en prestigeaffär för Frontec och en stor framgång för regionkontoret i Luleå, säger Thomas Henriksson regionchef Frontec Norr. Vi har vunnit affären i konkurrens med flera internationella konsortier. Våra tidigare relationer med de nordiska tullmyndigheterna och vår kompetens inom integration blev avgörande faktorer i upphandlingen. - För den svenska tullen är detta ett bra sätt att bidra till den uppbyggnad av infrastruktur inom offentlig verksamhet, som den svenska regeringen avtalat med de baltiska staterna, säger Bengt Wiklund, ansvarig för Tulldata. - Att bli medlem i EU innebär höga krav, inte minst på den estniska tullens verksamhet. Vi måste klara hanteringen av EU´s tulltariff-system direkt. Tidplanen och kraven på oss är hårda, säger Aivar Rehe, Generaldirektör för den estniska tullen. För oss var det därför viktigt att få ett samarbete med ett företag som kunde visa kompetens inom området och en trovärdig leveransförmåga. Mer information: Per Tjernberg, VD och koncernchef Frontec, tel 08 - 587 97 505 Thomas Henriksson, Regionchef Frontec Norr, tel 0920-75 200 / 070-5498010 Frontec är ett börsnoterat IT-konsultföretag med fokus på konsulttjänster inom eBusiness. Vi är specialister på integration. Våra arbetssätt och kompetenser gör att vi på kortast möjliga tid och med hög leveranssäkerhet kan hjälpa våra kunder att få processer och IT-stöd att samverka. Sedan starten1981 har Frontec utvecklats till ett av de ledande IT-konsultföretagen i Sverige. Vi finns representerade på 10 orter i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder, med ca 500 medarbetare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/17/20021217BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/17/20021217BIT00420/wkr0002.pdf

Dokument & länkar