Frontec vinner upphandling hos SSAB Tunnplåt

Report this content

Frontec vinner upphandling hos SSAB Tunnplåt Frontec har tecknat ett avtal med SSAB Tunnplåt AB i Luleå för ett affärskritiskt produktionssystem*. SSAB´s verksamhet kräver att systemet är tillgängligt dygnet runt - 365 dagar per år. Avtalet har tecknats med affärsenheten Application Outsourcing inom Frontec och omfattar support och förvaltning. Idag ställs stora krav på driftsäkerhet för affärskritiska system inom industri- och tjänsteproduktion såväl som inom offentlig förvaltning. Med Application Outsourcing ger Frontec sina kunder möjlighet att fokusera på sin kärnaffär utan att behöva investera tid och kompetens i resurser för support, förvaltning och övervakning av sina system. "Avtalet är en viktig del i vår strävan att utveckla området Application Outsourcing inom Frontec" säger Per Tjernberg, VD och koncernchef i Frontec. "Vi räknar med att ta ytterligare marknadsandelar inom detta område hos stora företag och organisationer i Sverige under kommande år" forsätter han. "Vi valde Frontec som hade den mest fördelaktiga lösningen och den bästa kompetensen bland anbudsgivarna. Med denna lösning får vi större trygghet i och med att vår produktion förutsättes fungera dygnet runt, året om." säger Bengt E. Axberg, IT-chef, och Lars-Uno Höök, avdelningschef administrativa system, hos SSAB Tunnplåt i Luleå. Mer information: Per Tjernberg, VD och koncernchef Frontec tel 08 - 587 97 505 Jan Sundström, kundansvarig Frontec tel 0920-75193 Bengt E. Axberg, IT-chef SSAB Tunnplåt AB tel 0920-92000 Frontec är ett börsnoterat IT-konsultföretag med fokus på konsulttjänster inom eBusiness. Vi är specialister på integration. Våra arbetssätt och kompetenser gör att vi på kortast möjliga tid och med hög leveranssäkerhet kan hjälpa våra kunder att få processer och IT-stöd att samverka. Sedan starten 1981 har Frontec utvecklats till ett av de ledande IT-konsultföretagen i Sverige. Frontec finns representerat på 10 orter i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder, med ca 500 medarbetare. *) Systemet omfattar följande funktioner: - Recepthantering - Hantering av orderläge - Produktionsredovisning - Skänkhantering - Planering ämnesgjutning - Ämneshantering - Administrtion av utlastning ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT00150/wkr0002.pdf

Dokument & länkar