Frontecs extra bolagsstämma 2003-06-30, med anledning av förvärv av Acando

Frontecs extra bolagsstämma 2003-06-30, med anledning av förvärv av Acando Frontecs extra bolagsstämma den 30 juni inleddes med att stämmans ordförande Ulf J Johansson beskrev motiven och bakgrunden till affären. På extra bolagsstämman fattades följande beslut: Att enhälligt, i linje med styrelsens förslag, rikta en emission på 24 246 700 B-aktier till Acandos ägare för att genomföra samgåendet med Acando. Att enhälligt i linje med styrelsens förslag, lansera ett nytt optionsprogram till de anställda. Programmet omfattar totalt 4,5 miljoner optionsrätter att teckna samma antal B-aktier. Utspädningen är maximalt 7,5%, teckningskursen skall vara 140% av snittkursen under mätningsperioden i augusti och löptiden skall vara t o m december 2006. Villkoren kommer att vara marknadsmässiga och fördelningen av erbjudandet beslutas av styrelse och ledning gemensamt. Att styrelsen fick ett bemyndigande att intill nästa ordinarie bolagsstämma nyemittera upp till 5 miljoner B-aktier att användas vid förvärv. Att genomföra ändring av bolagsordningen innebärande att Frontec kommer att namnändra till AcandoFrontec. Att styrelsen utökas till 8 ledamöter men att inga suppleanter väljs. Till ledamöter utsågs genom omval Göran Carstedt, Ulf J Johansson och Bengt Wallentin samt genom nyval Olof Englund, Sven Hagströmer, Per Lindberg, Mikael Nachemson och Anders Skarin. På konstituerande styrelsemöte i direkt anslutning till den extra bolagsstämman utsågs Ulf J Johansson till styrelseordförande och Lars Wollung till VD. Mer information: Ulf J Johansson, styrelseordförande tel: 0708-10 10 11 Lars Wollung tel: 08-517 24 098 Jan Rehn, Informationschef tel: 031-707 11 79 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00030/wkr0002.pdf

Dokument & länkar