Nytt starkt bolag bildas genom strukturaffär inom management/IT-branschen

Nytt starkt bolag bildas genom strukturaffär inom management/IT- branschen · Frontec AB (publ) och Acando AB går samman och bildar AcandoFrontec AB · Lars Wollung föreslås bli ny VD Frontecs och Acandos styrelser har i dag tecknat avtal om att Frontec förvärvar Acando via en riktad nyemission av 24 miljoner B-aktier. Acandos tidigare ägare, varav Custos AB, Kinnevik AB, Orkla AS och Nordico AB sammantaget äger 99,1 %, får därmed 43,6 % av kapitalet och 30,5 % av rösterna i AcandoFrontec AB. Som en del i samgåendet har Frontecs A-aktieägare förbundit sig att omstämpla samtliga A-aktier till B-aktier senast tre år efter datum för transaktionen som beräknas bli den 30 juni 2003. Samgåendet förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma i Frontec och erforderliga myndighetstillstånd mm. I samband med samgåendet kommer Lars Wollung, i dag VD i Acando, att föreslås som VD för det sammanslagna bolaget. Ulf J. Johansson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande. I samband med samgåendet kommer existerande optionsprogram för personalen i båda företagen att ersättas med ett nytt och gemensamt program. Ulf J. Johansson, ordförande i Frontec säger - Samgåendet är ett steg i en nödvändig strukturomvandling i branschen. Frontec och Acando passar verksamhetsmässigt utomordentligt väl ihop. Det nya företaget blir finansiellt starkt. Jag är övertygad att detta är ett bra sätt att skapa aktieägarvärden. Lars Wollung, VD i Acando säger - Acando har rationaliserat hårt och skapat en lönsam rörelse, vi har klarat oss bra igenom en svår period i branschen. Nu vill vi inta en position där vi kan växa. Med Sammanslagningen med Frontec kan vi bättre tillgodose våra kunders behov och bli en stark börsnoterad IT- och managementkoncern med goda möjligheter att växa när marknaden vänder. Frontecs ledande kompetens inom integration och Acandos kunnande inom verksamhetsförbättringar är en drömkombination.. Motiv för samgåendet Frontec och Acando kompletterar varandra väl verksamhetsmässigt, marknadsmässigt och geografiskt. Både Frontec och Acando behöver växa och genom samgåendet skapas en större, mer slagkraftig och kostnadseffektiv enhet som ännu bättre kan möta kundernas behov. Det sammanslagna AcandoFrontec AB får en bredare kompetens, större genomförandekapacitet och större skalfördelar. Acando (MSEK) 2002 Omsättning 312 Rörelseresultat 24 Resultat efter skatt 17 Antalet Anställda 292 Acando är ett management och IT-konsultbolag specialiserat på att hjälpa kunder att genomföra snabba verksamhetsförbättringar i IT-relaterade projekt. Kunderna finns inom läkemedel, telekom, offentlig sektor, tillverkning och bank/försäkring. Företaget har ca 250 medarbetare i Stockholm och Göteborg med kompetens inom verksamhetsutveckling / förändringsledning (CRM, SCM/inköp, ekonomistyrning), affärssystem (SAP, Oracle, Siebel, Baan), systemintegration och systemutveckling. Effekter av samgåendet AcandoFrontec får tillsammans en omsättning på över 700MSEK och cirka 700 anställda. Samgåendet förväntas ge såväl kostnads- som intäktssynergier men också strukturkostnader. Dessa kommer att anges senast i beslutsunderlaget som skickas till aktieägarna inför den extra bolagsstämman i Frontec. Vid rådande börskurs värderas de aktier som ges ut till Acandos aktieägare till 137MSEK. Förvärvsbalansen kan fastställas först i samband med att de nya aktierna ges ut. Tidtabell Frontec kommer att kalla till en extra bolagsstämma att äga rum i slutet av juni. Beslutsunderlag kommer att skickas ut till Frontecs aktieägare i början av juni. För vidare information Ulf J. Johansson, ordförande Frontec 0708 10 10 11,www.frontec.se Sven Hagströmer, ordförande Acando 0707 288 192 Lars Wollung, VD i Acando 0730 21 14 26, www.acando.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00750/wkr0002.pdf

Dokument & länkar