Statskontoret utser Frontec som helhetsleverantör

Report this content

Statskontoret utser Frontec som helhetsleverantör Frontec har tecknat ett strategiskt viktigt ramavtal med Statskontoret avseende informationsförsörjning inom stora delar av den offentliga sektorn. Avtalet ska användas för att myndigheter och andra offentliga organisationer skall kunna utvecklas till s.k. 24-timmarsmyndigheter. Frontec är vald som helhetsleverantör. Det innebär att Frontec kan leverera såväl integrerade lösningar inom samtliga efterfrågade områden och kvalificerade oberoende konsulttjänster såsom verksamhetsutveckling, projektledning, och utredning. Avropsberättigade till detta ramavtal är samtliga statliga myndigheter och verk, flertalet kommuner och landsting samt försäkringskassor. Avtalet sträcker sig över 2 år med möjlighet till ett års förlängning. Statskontoret uppskattar att avrop kommer att ske för totalt ca 300 Mkr under avtalstidens gång mot de leverantörer som fått dessa avtal. - Det här är ett helt avgörande avtal för våra möjligheter att ta oss an myndigheter och offentlig förvaltnings målsättning att bli 24- timmarsmyndigheter, säger Per Tjernberg på Frontec. Framförallt med tanke på att lösningar inom informations- och dokumenthantering, är ett område som vi valt att satsa på. Sedan 1986 har vi varit verksamma inom detta område. Vår djupa kompetens inom ärendehantering, dokumenthantering, arkivering och integration, i kombination med en god kännedom om offentlig sektors skilda verksamheter, bildar en stark bas i en relation med denna målgrupp. - Vårt erbjudande baseras på ett komplett utbud av marknadsledande, moderna produkter som kan nyttjas var för sig eller tillsammans som en helhet i kombination med en kvalificerad lösningssupport och verksamhetskompetens. Mer information: Per Tjernberg, VD och koncernchef Frontec tel 08 - 587 97 505 Leif Wikman, kundansvarig Frontec tel 0920-75 283 Frontec är ett börsnoterat IT-konsultföretag med fokus på konsulttjänster inom eBusiness. Vi är specialister på integration. Våra arbetssätt och kompetenser gör att vi på kortast möjliga tid och med hög leveranssäkerhet kan hjälpa våra kunder att få processer och IT-stöd att samverka. Sedan starten 1981 har Frontec utvecklats till ett av de ledande IT-konsultföretagen i Sverige. Frontec finns representerat på 10 orter i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder, med ca 500 medarbetare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00790/wkr0002.pdf

Dokument & länkar