Analysguiden: Avyttrar innehav. QuickBit i fokus

FrontOffice har avyttrat sitt innehav i The Great Wild och erhåller 2 MSEK i kontanta medel, vilket också var det bokförda värdet hos FrontOffice. I vår senaste analys värderades innehavet till 4,2 MSEK baserat på emissionskursen vid nyemissionen som genomfördes under kv4 2018.

Avyttringen frigör kapital och är ytterligare ett steg mot att renodla portföljen med det nya fokuset på fintech och tillväxtbolag. Stockaboo är den kvarvarande post som passar mindre väl med de nya fokusområdena. Det av oss antagna värdet på posten i Stockaboo uppgår till 350 kSEK baserat på transaktion. Fintech-bolagen FTCS och QuickBit är de två kvarvarande innehaven.

Det har varit tyst om FTCS medan QuickBit har gasat på rejält med en stark tillväxt och lönsamhet. Den 22 maj kommer QuickBit publicera sitt resultat för det tredje kvartalet (januari - mars 2019). Utvecklingen under denna period kommer bli mycket intressant att ta del av samtidigt som en listning av aktien i Quickbit antas ligga runt hörnet.

Sedan den senaste uppdateringen av analysen (läs här) på FrontOffice från 26 mars 2019 har aktien stigit med drygt 38 procent. Vid detta tillfälle beräknade vi ett motiverat pris per aktie om 2,1 kronor i ett bas-scenario och uppsida kvarstår således. Vår värdering påverkas inte i någon större utsträckning av försäljningen av The Great Wild.

Aktien brutit upp ur en fallande trendkanal under positivt och stigande momentum. MA200 möter upp som nästa nivå på uppsidan runt 1,71 kronor:

Syns inte bilden? Lär här

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera