Analysguiden: Bra intresse för portföljbolaget Quickbit

FrontOffice portföljbolag QuickBits (QBIT) spridningsemission inför den planerade listningen på Nordic MTF tecknades till 960 procent. Intresset för att investera i Quickbit till en emissionskurs på en 3,2 kronor per aktie (premoney värdering om 191 miljoner konor) var således mycket högt. Bolagsvärderingen efter att bolaget stärkt kassan med 15 miljoner kronor (efter kostnader) uppgår till 206 miljoner kronor.

FrontOffice (FO) ägarandel i Quickbit efter den genomförda emissionen uppgår till 10,1 procent av aktiekapitalet. Givet värderingen i spridningsemissionen värderas FO:s innehav i QB-aktien till 20,8 miljoner kronor. Lejonparten av innehavet är dock låst (via avyttringsrestriktioner) i 12 månader. FO:s exponering mot QB via aktier beräknas till till cirka 21 miljoner kronor, eller drygt 25 procent av FO:s marknadsvärde (81 MSEK).

Den höga överteckningsgraden i QB:s spridningsemission kan tolkas som om att investerare (liksom vi) ansåg spridningsemissionens värdering som attraktiv, givet QBIT:s tillväxt och lönsamhet under de senaste kvartalen och fortsatt goda utsikter. Det är därmed heller inte orimligt att tro att det kommer finnas ett visst köptryck i aktien efter listning. Det preliminära datumet för första handelsdagen i QBIT på Nordic MTF är den 11 juli 2019, vilken vi med spänning ser fram emot.

Genom att ta en position i FrontOffice får investerare en indirekt exponering mot QBIT, liksom FTCS som är ett annat ännu onoterat Fintech-bolag.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera