FrontOffice avyttrar sitt innehav i The Great Wild

FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) avyttrar sitt totala innehav av aktier i portföljbolaget The Great Wild AB (publ) (”The Great Wild”) till en köpeskilling om 2 miljoner sek. Avyttringen sker kontant till tidigare delägare. 

FrontOffice har varit delägare i The Great Wild sedan 2017 och styrelsen har nu fattat beslut om att avyttra hela sitt kvarvarande aktieinnehav om 1 269 208 aktier. I försäljningen avyttras även innestående fordringar mot The Great Wild. Det bokförda värdet uppgår till 2 miljoner kronor. Köpeskillingen uppgår till 2 miljoner kronor och betalas kontant. Avyttringen är en del i FrontOffice arbete med att renodla och fokusera verksamheten mot tillväxt och fintech.

” The Great Wild har stor potential i rätt händer. I och med vårt fokus mot fintech tror vi att The Great Wild kan utvecklas bättre tillsammans med en annan ägare. Vi väljer att fokusera vår tid på våra innehav QuickBit och FTCS samt att leta nya liknande potentiella bolag där vi kan skapa utväxling säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic.

Johan Lund kommer att sitta kvar i The Great Wilds styrelse fram till deras kommande årsstämma.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. FrontOffice B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Taggar:

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar