FrontOffice dotterbolag bistår Metro i företagsrekonstruktion

Stockholms Tingsrätt har beviljat Metro Media House AB:s ansökan om företagsrekonstruktion och FrontOffice Nordic AB (”FrontOffice”) helägda dotterbolag, Svensk Företagsrekonstruktion bistår Metro i rekonstruktionen.

Under rekonstruktionen kommer bolaget få tid att fokusera på kostnadsbesparingar och omställningsåtgärder. I planen ingår exempelvis att bolaget ska byta till en mer ändamålsenlig lokal. Dessutom kommer Metro som varumärke att knytas närmare Custos-koncernens övriga verksamhet för att skapa synergieffekter.

”Det finns en tydlig plan och en stark ägare med en hög ambition i Metro och dess framtid. Om de berörda parterna i processen är beredda att dra sitt strå till stacken så kommer företagsrekonstruktionen kunna bli klar relativt snabbt” säger Marcus Wenner på Svensk Företagsrekonstruktion.

För mer information kontakta:
Marcus Wenner
metro@svenskrekonstruktion.se

Om företagsrekonstruktion
En företagsrekonstruktion är en mycket effektiv väg framåt eftersom man får ett anstånd med samtliga skulder under rekonstruktionsprocessen. Ett bolag som genomför en företagsrekonstruktion är också skyddat mot konkurs, utmätning och liknande åtgärder. Därigenom ges bolaget tid att göra nödvändiga åtgärder och staka ut en positiv riktning igen. En lyckad företagsrekonstruktion och verksamhetsförbättringar går alltid hand i hand. Omställningsarbetet sker direkt i samarbete med företagets ledning och nyckelpersonal.

Personalen på Svensk Företagsrekonstruktion är ett rutinerat team av ekonomer, jurister och företagare som har erfarenhet från bl.a. Skatteverket, startupbolag och advokatbyråer.

”Vi har utfört uppdrag åt flera hundra företag sedan starten 2013, såväl privata som publika. Det innebär att vi har räddat flera tusen arbetstillfällen. Vi vill att fler företagare ska få kunskap om att rekonstruktion är en möjlig lösning och välja det istället för konkurs” säger Marcus Wenner.

Läs mer om företagsrekonstruktion: https://www.svenskrekonstruktion.se/ 

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 

Taggar:

Om oss

Vi investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”. FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar