Försäljningen av Marmitek genomförd

Försäljningen av Marmitek genomförd Frontyard har tecknat slutligt avtal gällande försäljningen av intressebolaget Marmitek. Försäljningen ger Frontyard en reavinst på 1,4 Mkr och en positiv inverkan på Frontyards kassaflöde med totalt +2,7 Mkr. Avtalet ger också Frontyard rätt till tilläggsköpeskilling. Försäljningen gäller Frontyards 33 %-iga andel i intressebolaget Marmitek. Avtalet är ett fullföljande av det intentionsavtal som tecknades för en tid sedan. Köpeskillingen består av en fast del och en rörlig del. Den fasta köpeskillingen uppgår till 300 000 Euro, dvs. ca 2,7 Mkr. Köpeskillingen betalas kontant vid tre tillfällen vilket ger en positivt inverkan på Frontyards kassaflöde med +1,8 Mkr under 2002 samt med +0,45 Mkr under år 2003 och 2004. Marmiteks bokförda värde uppgår till ca 1,3 Mkr, vilket gör att affären ger upphov till en reavinst på ca 1,4 Mkr under år 2002. Dessutom har Frontyard rätt till tilläggsköpeskilling under 2003 och 2004, vilken baseras på Marmiteks tillväxt. Även efter försäljningen kommer Marmitek att agera återförsäljare av Frontyards produkter inom Intelligent Living. För ytterligare information kontakta: Håkan Johansson, VD/Koncernchef. Tele 031-744 24 00. Frederik Gustafsson, Informationschef, Frontyard AB. Tele 031-744 24 04, mobil 0709-15 30 51. Frontyard är Europas ledande leverantör av intelligenta Internettjänster. Bolaget är marknadsledande inom produkter och tjänster för intelligenta hem i Europa och inom videokommunikation i Skandinavien. Bland Frontyards kunder och partners finns Ericsson, Halebop, MKB Fastighets AB, Telia och Volvo. Frontyard är noterat på NGM- Equity (ticker FROY-B). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/26/20020626BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/26/20020626BIT00260/wkr0002.pdf

Dokument & länkar