Frontyard säljer intressebolaget Marmitek

Frontyard tecknar intentionsavtal om försäljning av intressebolag Som ett led i strategin att fokusera verksamheten har Frontyards tecknat ett intentionsavtal om försäljning av det holländska intressebolaget Marmitek. Affären ger en reavinst på minst 1,5 Mkr och förbättrar kassaflödet med lägst 300 000 Euro. Frontyard har också rätt till tilläggsköpeskilling vid en fortsatt god utveckling. Frontyard har tecknat ett intentionsavtal om att sälja sin 33 %-iga andel i intressebolaget Marmitek. Marmitek ingår i divisionen Intelligent Living och ingick i Martek Holding BV som förvärvades år 2000. Frontyards helägda dotterbolag i Holland omfattas inte av avyttringen. Marmitek kommer även efter försäljningen att agera återförsäljare av Frontyards produkter inom Intelligent Living på den holländska marknaden. Köpeskillingen är kontant och består av en fast del och en rörlig del. Den fasta köpeskillingen uppgår till 300 000 Euro. Utöver den fasta delen så har Frontyard rätt att erhålla tilläggsköpeskilling om Marmitek fortsätter att växa. Marmiteks bokförda värde är ca 1,3 Mkr, varför affären ger upphov till en reavinst på lägst ca 1,5 Mkr under 2002. I det fall att tilläggsköpeskilling utfaller så kan resultatet för 2003 och 2004 komma att påverkas positivt. Omsättningen påverkas inte eftersom det avyttrade bolaget var minoritetsägt. Slutligt avtal avses tecknas under juni månad. För ytterligare information kontakta: Håkan Johansson, VD/Koncernchef. Tele 031-744 24 00. Frederik Gustafsson, Informationschef, Frontyard AB. Tele 031-744 24 04, mobil 0709-15 30 51 Frontyard är Europas ledande leverantör av intelligenta Internettjänster. Bolaget är marknadsledande inom produkter och tjänster för intelligenta hem i Europa och inom videokommunikation i Skandinavien. Bland Frontyards kunder och partners finns Ericsson, Halebop, MKB Fastighets AB, Telia och Volvo. Frontyard är noterat på NGM- Equity (ticker FROY-B). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/03/20020603BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/03/20020603BIT00300/wkr0002.pdf

Dokument & länkar