Ny VD i Frontyard AB

Report this content

Frontyard byter VD Ny VD i Frontyard AB Frontyard har fattat beslut att stärka koncernens finanser genom att avveckla programvaruverksamheten inom Intelligent Living. Samtidigt byter koncernen VD. Ny VD är Stefan Hallin. Stefan Hallin är för närvarande styrelseledamot i Frontyard. "Jag tackar styrelsen för förtroendet. Syftet med åtgärderna idag är att stoppa förlusterna som en längre tid äventyrat koncernens finanser. På kort sikt kommer fokus ligga på ytterligare kostnadsbesparingar för att på sikt ytterligare utveckla verksamheten. I Frontyard finns två fina verksamheter som under en längre generat vinst. Tyvärr har merparten av vinstmedlen använts för att täcka underskott på andra ställen i koncernen. Från och med nu är målet att dessa medel skall komma dessa verksamheter samt aktieägarna tillgodo." För ytterligare information kontakta: Stefan Hallin, VD/Koncernchef. Tel: 031-744 24 00, mobil 0709-77 00 40. Karl-Erik Rasmusson, Styrelseordförande, Frontyard AB. Telefon 0705-450 700. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00400/wkr0002.pdf

Dokument & länkar