Svensk Musikvårs Tonsättarprofil 2018 är Svenska Tonsättare

Den 15 mars invigs Svensk Musikvår – festivalen för svensk konstmusik på Berwaldhallen. I år sammanfaller den med Föreningen Svenska Tonsättares 100-årsjubileum, vilket uppmärksammas i programmet: det framförs inte mindre än 160 svenska verk, varav 40 är uruppföranden. Årets nio dagars festival omfattar ett fyrtiotal konserter och seminarier och pågår mellan 15 och 23 mars på tolv kulturscener i Stockholm.

Festivalen skulle inte ha varit möjlig utan landets alla tonsättare. Svensk Musikvår vill därför fira Föreningen Svenska Tonsättares 100 års historia och hedra dess medlemmar. Under festivalen medverkar en lång rad framstående ensembler, solister och dirigenter: KammarensembleN, Sveriges Radios Symfoniorkester, Folkoperans orkester, Curious Chamber Players, Stockholms Saxofonkvartett, Norrbotten Neo, klarinettisten Staffan Mårtensson, barytonen Karl-Magnus Fredriksson, pianisterna Arne Forsén och Magnus Svensson, dirigenterna B Tommy Andersson och Fredrik Burstedt och många fler.

Ta del av hela programmet och medverkande på www.svenskmusikvar.se.

– Landets konserthus och arrangörer har välkomnat Svensk Musikvår och ställt sina scener till förfogande och gjort det möjligt att för tredje året i rad presentera vår svenska nutida konstmusik för en bred och stor publik. För att göra musiken tillgänglig för så många som möjligt kommer det även i år att vara fri entré till de allra flesta konserterna och evenemangen, säger festivalens initiativtagare, saxofonisten Jörgen Pettersson.

– Tillsammans med tonsättarna, musikerna och ensemblerna visar vi vilken oerhörd rikedom och uttrycksbredd som finns inom det konstmusikaliska området. Det är ju tonsättarna som genom sitt arbete skapar nutidens och därmed också framtidens musik, säger Martin Jonsson Tibblin, ordförande för Föreningen Svenska Tonsättare.

Initiativtagare och huvudman för Svensk Musikvår är Stockholms Saxofonkvartett/Studio 53. Svensk Musikvår ges med stöd av Musikverket och i samarbete med Berwaldhallen, Sveriges Radio, Kungliga Operan, Konserthuset Stockholm, Fylkingen, Kungl. Musikhögskolan, Folkoperan, Musikaliska, Svenska Kyrkan Stockholms domkyrkoförsamling, Scenkonstmuseet, Föreningen Svenska Tonsättare, Kungl. Musikaliska akademien, Stockholms stad, Kulturföreningen Neo, Samtida Musik, Norrköpingsljud, STIM, EMS, Kungsholmens Gymnasium/Stockholms Musikgymnasium, Blåsarsymfonikerna, Norrbottensmusiken, Audiorama och Musikcentrum Öst.

För ytterligare information och intervjuer, vänligen kontakta:

Jörgen Pettersson, jorgenpettersson@hotmail.com, tel. 070-552 34 22
Mattias Rodrick, rodrick@bredband.net, tel. 073-567 52 80

FST – organiserar svenska tonsättare sedan 1918.

Taggar:

Om oss

Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar de professionella tonsättarna inom det konstmusikaliska området. FST har till ändamål att tillvarata sina medlemmars konstnärliga, ekonomiska och sociala intressen, medverka till spridning av svensk musik i Sverige och utlandet och överhuvudtaget främja svensk musikkultur. FST har sitt säte och kansli i Stockholm. Styrelsen består av åtta aktiva tonsättare och sammanträder ca en gång per månad. Verksamheten är varierad och omfattar allt från rådgivning i ekonomiska frågor till anordnande av kurser och sociala sammankomster. Medlemmarna är spridda över hela Sverige men med en stor majoritet i Stockholmsområdet. Göteborg med omnejd och Skåne är andra tonsättartäta regioner. Ett antal medlemmar bor utomlands. Medlem kan den bli som verkar inom den konstmusikaliska genren samt har etablerat sig något inom det officiella musiklivet. Se vidare information på hemsidan om hur du ansöker om medlemskap i FST. Föreningen har alltsedan den grundades haft omfattande kontakter med utländska tonsättarorganisationer och har arbetat aktivt för att förstärka det internationella samarbetet både på det konstnärliga och upphovsrättsliga planet. FST är representerat i ECF (European Composers' Forum), ECSA (European Composers & Songwriter Alliance), FFACE (Federation of Film & Audiovisual Composers of Europe). Det nordiska samarbetet inom ramen för NKR (Nordiska komponistrådet) är synnerligen aktivt. FST samarbetar också med andra konstnärsorganisationer, bland annat genom KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) samt tjänstgör som remissinstans på det musikpolitiska området. FST är också representerat i styrelser för institutioner, stiftelser och förvaltningsgrupper inom musikområdet. Föreningen har funnits sedan 1918 då den grundades av dåtidens namnkunnigaste tonsättare såsom Kurt Atterberg, Hugo Alfvén, Oskar Lindberg, Wilhelm Peterson-Berger, Ture Rangström, Wilhelm Stenhammar m.fl. Det var FST som 1923 grundade Stim (Föreningen svenska tonsättares internationella musikbyrå), när man insåg att bevakningen och administrationen av upphovsrätt och royalties tog för stor tid från den musikpolitiska debatten och från det egna komponerandet. Sedan dess är FST representerad i Stims styrelse och i olika kommittéer inom ramen för Stims verksamhet, inklusive Svensk Musik (Swedish Music Information Center). FST är huvudman för Stim tillsammans med SKAP (Svenska kompositörer av populärmusik) och Musikförläggarna.

Prenumerera

Media

Media