France Télécom drar tillbaka förslaget om kombination med TeliaSonera

I anslutning till det vänskapliga närmande till TeliaSonera som tillkännagavs den 5 juni 2008, har France Télécom idag beslutat att inte lägga fram något formellt erbjudande till aktieägarna i TeliaSonera.

Trots det intresse som projektet väckt har dialogen med styrelsen för TeliaSonera inte lett fram till någon överenskommelse rörande de finansiella villkoren för en kombination. Projektet hade som syfte att skapa en världsledande aktör inom telekomsektorn med solida tillväxtutsikter och ett värdeskapande för bägge parter. Dock är detta projekt, som tidigare har indikerats, inte oumbärligt för att France Telecom ska kunna fullfölja sin strategi.

Under förberedelserna för detta projekt, liksom i dialogen med styrelsen för TeliaSonera, har France Telecom noga respekterat företagets strategiska kriterier avseende tillväxt, samt de finansiella kriterierna rörande skuldsättning, värdeskapande och stigande utdelning till aktieägarna som fastställdes av företagets styrelse den 5 februari 2008.

France Telecom kommer att presentera sitt resultat för det första halvåret 2008 torsdagen den 31 juli.

Dokument & länkar