Avyttringen av den tyska verksamheten Cell Consulting klar

Som tidigare meddelats i bokslutskommunikén för 2002 träffade Cell Network i februari 2003 en principöverenskommelse om försäljning av aktierna i Cell Consulting i Tyskland och en återbetalning av lån.

Principöverenskommelsen har nu slutförhandlats och ett avtal har slutits den 3 april 2003. Som en följd av detta väljer Cell Network att skriva ned fordran på Cell Consulting med 15 Mkr. Nedskrivningen kommer att belasta resultatet för första kvartalet 2003.För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, Kommunikationschef Cell Network, 0709 - 565 141

Om oss

Mandator är ett it-konsultföretag som med en kombination av it-kompetens och verksamhetsförståelse ökar kundernas effektivitet och konkurrenskraft. Mandators prioriterade sektorer är industri, telekom och offentlig sektor. Bland kunderna finns bland annat Agria, Electrolux, Ericsson, Estonian Ministry of Economic Affairs, FMV, GE, Gunnebo, Husqvarna, IBM, Lantmäteriet, NCC, kommuner i Sverige, Sandvik, SJ/Linkon, Sony Ericsson, Symbian, Tekniska Verken i Linköping, Tele2, Volvo Personvagnar, Volvo Group och Vägverket. Mandator har över 500 medarbetare i fem länder. I november blev Fujitsu Services Mandators huvudägare. Läs mer på www.mandator.se.