Cell Network bygger projektplats åt SL Infrateknik

Report this content

SL Infrateknik AB som ansvarar för infrastrukturen inom kollektivtrafiken i Stockholms län har anlitat Cell Network för att skapa en projektplats baserad på Microsoft Project 2002.
Uppdraget innebär att anpassa Microsoft Project till SLs egna processmetodik för upphandlingsprojekt. Den skall i ett första steg användas för IT-avdelningen, för att senare kunna implementeras i hela organisationen.

- SL Infrateknik upphandlar materiel och tjänster för kollektivtrafiken i Stockholms län. Inom ramen för kommande utbyggnad av kommunikation och information till allmänheten skall ett stort antal upphandlingar genomföras som projekt de närmaste åren. Projektplatsen riktar sig till alla i SLs organisation som deltar i olika projekt säger Anders Ahlford, kundansvarig, Cell Network.

Den färdiga plattformen kommer att öka tillgängligheten för alla berörda i projekten och innebär nya möjligheter för styrning och kontroll.

-Det här är ett viktigt steg i att förbättra våra interna rutiner. På det här sättet etablerar vi vår projektmetodik i hela organisationen säger Henrik Virro, Projektledare, SL Infrateknik.

Cell Network fördjupar ytterligare sitt samarbete med Microsoft som MS Project Partner genom uppbyggandet av kompetens i projektmetodik och projektstyrning.

Projektet påbörjades 25 november och beräknas vara avslutat i april 2003.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Ahlford, Kundansvarig, Cell Network, Tel 08-402 31 52
Henrik Virro, Projektledare, SL Infrateknik, Tel 08-686 38 40
Robert Karlsson, Kommunikationschef, Cell Network, Tel, 0709- 565 141