FundedByMe, Sveriges främsta crowdfunding platform, godkänd för notering på NGM Nordic MTF med första handelsdag fredagen den 8 mars 2019

Den 8 mars noteras FundedByMe Crowdfunding AB (publ) på NGM Nordic MTF. Bolagets A-aktier kommer att handlas under kortnamnet FBM MTF A och B-aktierna kommer att handlas under kortnamnet FBM MTF B. Sedan januari 2018 har bolaget aktivt arbetat för en framtida notering. Med noteringen vill FundedByMe inspirera andra bolag att göra en liknande resa – att gå från idé till ett noterat bolag. Trots deras okonventionella bakgrund har grundarna Arno Smit och Daniel Daboczy lyckats driva en idé, skapa en marknad inom crowdfunding och bygga ett bolag med fler än 30 anställda, verksamma i 7 länder.

FundedByMe:s vision är att sammanföra människor med finansieringsmöjligheter världen över och leda den våg inom fintech som baseras på hörnstenarna inom crowdfunding, nämligen kraften från många. Att kunna erbjuda entreprenörer bättre metoder för kapitalanskaffning genom det digitala och globala verktyget crowdfunding på fundedbyme.se, samt erbjuda investerare och folket nya investeringsmöjligheter. Idag är FundedByMe den snabbast växande crowdfunding-plattformen i Skandinavien inom equity crowdfunding. På FundedByMe:s plattform listas ett flertal företags kampanjer varje vecka. När kampanjen sedan lanseras kan vem som helst (inom vissa regionala premisser) gå in i respektive bolag och bli delägare.

Kommentarer från grundare och styrelseordförande

“Att vi väljer att notera FundedByMe är ett tydligt steg i början på en lång möjlighetskurva och betyder långt ifrån slutet på en resa. Som noterat bolag kan FundedByMe påskynda den strategiska tillväxten och samtidigt aktivt driva det Europeiska och Asiatiska konsoliderings arbetet framåt. Detta steg är viktigt, men det är bara början. Vi har mycket kvar att ge och vi ser fram emot att verka i en noterad miljö med de utmaningar och fördelar det medför.” - Daniel Daboczy, vd och medgrundare av FundedByMe

“Att äntligen noteras innebär att vi har genomfört den första delen av vår vision, att skapa ett ekosystem för företag från start till slut, och genom att leva som vi lär bevisar vi att vi kan engagera en större publik och tillsammans bygga makalösa bolag.” - Arno Smit, produktchef och medgrundare av FundedByMe.

“Jag har följt Daniel och Arno sedan första gången de presenterade idén om FundedByMe, innan hemsidan ens var lanserad. Det har varit intressant och lärorikt att följa de här drivna entreprenörerna, att se dem växa, och att se crowdfunding bli så etablerat som det blivit. Jag är mycket förväntansfull inför de kommande 5 åren och FundedByMe:s nästa steg.” - Johan Jörgensen, delägare och styrelseordförande.  

Informationsmemorandum

Ett informationsmemorandum i samband med noteringen har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på FundedByMe:s hemsida www.fundedbyme.se/investor-relations

Kontakt

För ytterligare information kring FundedByMe:s notering vänligen kontakta VD och medgrundare Daniel Daboczy, daniel@fundedbyme.com


Kort om FundedByMe
FundedByMe är den snabbast växande crowdfunding plattformen i Skandinavien inom equity crowdfunding. Under de senaste åren bolaget hjälpt över 470 företag från 25 olika länder och samlat in över 550 miljoner SEK. Företaget har över 250,000 registrerade investerar medlemmar över hela världen. FundedByMe har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige med samägda partnerbolag i Finland, Polen, Singapore, Malaysia, Nederländerna och Dubai. För mer information besök www.fundedbyme.se  

Om oss

FundedByMe AB (publ) är ett noterat bolag på NGM Nordic MTF sedan den åttonde mars 2019. FundedByMe AB (publ) är moderbolaget som består av FundedByMe.com samt Feminvest - sannolikt Nordens största nätverk för kvinnliga investerare. Laika Consulting AB är ett heltägt dotterbolag som erbjuder Investor Relations tjänster samt marknads- och finansiell kommunikation. Bolaget har även 6 delägda dotterbolag i Finland, Malaysia, Dubai/UAE, Polen, Holland och Singapore. Bolaget har verksamhetslicens i Malysia (equity och P2P/P2B) samt i Dubai/UAE (equity crowdfunding tillstånd samt tillstånd att hålla i klientmedel). Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar.

Prenumerera

Media

Media