FundedByMe expanderar till Sydafrika. Avsiktsförklaring har ingåtts med Thrive Business Innovation Group.

En avsiktsförklaring har tecknats mellan FundedByMe AB samt Thrive Business Innovation Group avseende fortsatt expansion av crowdfunding plattformens verksamhet till en mycket lovande region i Sydafrika samt Sub Sahara. Samarbetspartnern Thrive Business Innovation Group är en inkubator och ett bolag baserat i Kapstaden, som arbetar med kapitalanskaffning, där man tar ett nytt grepp kring bolagsutveckling i Sydafrika där man fokuserar på att inkubera och accelera dem bolag som har förutsättningar för god tillväxt i den digitala ekonomin.

FundedByMe har verksamhet i andra länder inom EU, Sydostasien samt Dubai/MENA genom sk. Joint Venture Franchise modeller som innebär att lokal part har ansvar för att sätta upp lokalt bolag, erhålla nödvändiga tillstånd, scouta och coacha bolag samt expandera investerarnätverket. Medan FundedByMe tillhandahåller plattform, metod, investerarnätverk samt erfarenhet mot månadslicens samt ägande i det lokala bolaget.

FundedByMe har sett att alla bolag som idag går live på siten har investerare från minst 2 länder och historiskt har det visat sig att cross-border investments i startups samt growth bolag genom crowdfunding funkar mycket väl. 

“Vi har alltid haft stora ambitioner för denna rörelse vi driver, där vi verkar för en demokratisering och förbättring av finansbranschen. Denna geografiska expansion är mycket naturlig för oss då bolagets medgrundare Arno Smit har rötter i Namibien och Sydafrika och där vi har sett ett stort behov för en internationell crowdfunding plattform men likväl har vi sett stort intresse från europeiska investerare att kika på intressanta startups som löser problem för hela Sub-Sahara regionen. Detta är helt i linje med tidigare aviserad fortsatt geografisk expansion och vi är mycket förväntansfulla över samarbetet med Thrive” säger Daniel Daboczy, vd och medgrundare. 

Avsiksförklaringen avser att ett gemensamt lokalt bolag skall startas där FundedByMe AB avser äga ca 20% samt att det lokala bolaget ersätter FundedByMe AB med månadslicens samt del í intäkter. Ambitionen är att färdisgställa alla nödvändiga steg till sommaren 2020 för att påbörja formell aktivitet från Q3 och framåt. Ett flertal lovande bolag som önskar söka kapital genom detta samarbete vägleds redan. 

FundedByMe är EU:s största equtiy crowdfunding portal där mer än 650 bolag har genomfört framgångsrika equity crowdfunding finansieringar samt över 1000 projekt erhållit stöd. 

“Efter att jag bott i Storbritannien i mer än 18 år har jag insett vikten av ens ursprung. Det gav mig också insikter och färdigheter som kan bidra till tillväxt i Afrika. Vi vet att det finns så många fantastiska möjligheter i Afrika och vi tror att detta kommer att vara ett av de viktigaste tillväxtområdena i världen under de kommande decennierna. Vår stora vision med Thrive B.i.G är att hjälpa företag att växa genom innovation och tillgång till finansiering. Med vårt partnerskap med FundedByMe vill vi etablera den största globala crowdfundingplattformen som fokuserar på just tillväxtföretag i Afrika. Vi hoppas och tror att det här inte bara komma att gynna vår verksamhet utan en stor del av företagen i Sydafrika.” säger F.C. Rademeyer, VD för Thrive Business Innovation Group

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
Daniel Daboczy, Verkställande Direktör
Mobil: +46 (0) 73 6269985
E-post: daniel@fundedbyme.com

Om FundedByMe

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag inom fintech med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd genom equity crowdfunding för diverse startups och tillväxtbolag runt om den globala marknaden. Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com och Laika Consulting (kommunikationsbyrå inom finansiell kommunikation), samt majoritetsägande i Feminvest och även samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på Avanza (FBM MTF B) eller Nordnet (FBM MTF B).

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar