FundedByMe har utsett ABG Sundal Collier ASA till likviditetsgarant för bolagets aktie

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB har ingått avtal med ABG Sundal Collier ASA (“ABG”) varvid ABG skall agera som likviditetsgarant i bolagets aktie från den 8 mars 2019. Syftet är att öka aktiens likviditet samt underlätta handel i aktien genom att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka volymen i aktiens orderbok.

“FundedByMe har en mycket stor och spridd ägarkrets och vi förväntar oss bra köptryck efter notering, då FundedByMe kan mycket väl bli en ny folkaktie, åtminstone har vi den ambitionen. Vi har ingått ett samarbete med ABG för likviditetsgaranti och vi ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete, även utanför denna funktion,” Daniel Daboczy, VD FundedByMe.
 

FundedByMe är den snabbast växande crowdfunding plattformen i Skandinavien inom equity crowdfunding. Under de senaste åren bolaget hjälpt över 470 företag från 25 olika länder och samlat in över 550 miljoner SEK. Företaget har över 250,000 registrerade investerar medlemmar över hela världen. FundedByMe har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige med samägda partnerbolag i Finland, Polen, Singapore, Malaysia, Nederländerna och Dubai. För mer information besök www.fundedbyme.com

Om oss

FundedByMe AB (publ) är ett noterat bolag på NGM Nordic MTF sedan den åttonde mars 2019. FundedByMe AB (publ) är moderbolaget som består av FundedByMe.com samt Feminvest - sannolikt Nordens största nätverk för kvinnliga investerare. Laika Consulting AB är ett heltägt dotterbolag som erbjuder Investor Relations tjänster samt marknads- och finansiell kommunikation. Bolaget har även 6 delägda dotterbolag i Finland, Malaysia, Dubai/UAE, Polen, Holland och Singapore. Bolaget har verksamhetslicens i Malysia (equity och P2P/P2B) samt i Dubai/UAE (equity crowdfunding tillstånd samt tillstånd att hålla i klientmedel). Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar.

Prenumerera

Media

Media