FundedByMe och Tario undertecknar avsiktsförklaring: Ska utveckla funktion för andrahandsmarknad (secondary) för onoterade privata svenska aktiebolag som genomfört equity crowdfunding

FundedByMe tecknar en avsiktsförklaring med Tario för att fram en funktion för andrahandsmarknad (secondary) för onoterade aktier. Avsikten är att inom kort kunna erbjuda en funktion för andrahandsmarknad för investerarmedlemmarna på plattformen.

Funktionen kommer att tas fram i samarbete med Tario, ett entreprenörsbolag, som just nu har en publik crowdfunding på FundedByMe. Tario erbjuder redan idag en lösning för bolag som är Euroclearanslutna, och ska tillsammans med FundedByMe även erbjuda en tjänst för onoterade svenska privata aktiebolag.

Efterfrågan för en andrahandsmarknad (så kallad secondary) för onoterade aktier har varit stort hos investerarmedlemmarna sedan de första investeringarna i onoterade bolag genom equity crowdfunding genomfördes på plattformen.

"Vi tror att samarbetet skapar betydande synergier och bidrar med en lösning till ett behov vi vet finns. Vi tror även att detta kommer att bidra till att sänka tröskeln för både retail och professionella investorer till att investera i onoterade aktier”, säger Tarek Fakredin E, VD Tario AB.

"Utmaningarna med att erbjuda en så kallad secondary är flera. Dels vill man lösa behovet att kunna köpa eller sälja aktier i onoterade bolag, dels följa gällande lagstiftning, men även förstå och ta hänsyn till entreprenörsbolagens situation och status i sin livscykel. Att bara kopiera metoder och villkor från den noterade miljön och applicera det på onoterade bolag är inte optimalt, därför måste man ha visionen och ambitionen att kunna göra det bättre. Vi tror att detta samarbete kan leda till en utveckling av vårt produktsortiment som kommer att gagna både entreprenörsbolagen och investerarmedlemmen samt leda till fler och större investeringar,” säger Daniel Daboczy, vd FundedByMe.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
Daniel Daboczy, Verkställande Direktör
Mobil: +46 (0) 73 6269985
E-post: daniel@fundedbyme.com

Om FundedByMe
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag inom fintech med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd genom equity crowdfunding för diverse startups och tillväxtbolag runt om den globala marknaden. Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com, Feminvest och Laika Consulting (Emissionsmarknadsföringar samt Investor Relations), samt sex samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. www.fundedbyme.com. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på Avanza (FBM MTF B) eller Nordnet (FBM MTF B).

Om Tario
Med över 10 års erfarenhet inom finans och i synnerhet placeringar i onoterade aktier grundades Tario AB i 2018, för att förändra hur man ser på och jobbar med dessa typer av aktier samt sänka tröskeln för sådana investeringar. Utöver att Tario automatiserar den manuella handpåläggning så har vi skapat en öppen och transparant marknad så att både erfarna och även nya investorer kan lokalisera och omsätta sina onoterade aktier. Med Tario vill vi bidra till en ökad likviditet för investeraren samt stötta nya bolag som kommer in på marknaden. Detta sträcker sig även utanför den svenska marknaden och målsättning är att etableross som den största handelsplattformen av onoterade aktier i hela Europa.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar