FundedByMe presenterar halvårsrapport den 29 augusti. Ökar omsättningen med 495%

Siffrorna för första halvåret 2018 presenterades den 29 Augusti. Bolaget ser tillbaka på ett mycket bra första halvår, med fortsatt god tillväxt, stark efterfrågan från entreprenörer och investerare. Man har även fått klarhet i tillståndsfrågan med positivt besked i och med gräsrotsutredningen som presenterades av finans- och arbetsmarknadsminister Per Bolund i mars 2018. Under första halvåret kom bolaget överens om förvärv av Laika Consulting AB.

Den 29 Augusti 2018 offentliggör FundedByMe bolagets halvårsresultat för 2018, Januari - Juni. Redan nu kan bolaget kommunicera att under det första halvåret har totalt 29 (8) kampanjer nått eller passerat 100% av sitt finansieringsmål, en klar förbättring mot föregående år (30 kampanjer på helåret). Första halvårets intäkter steg till 5,16 MSEK att jämföra med 0,87 MSEK under samma period 2017, vilket representerar en tillväxt på 495%. Resultatet på -4,90 MSEK ligger i linje med samma period föregående år (-4,69 MSEK). Signifikanta poster som påverkar kostnaderna och resultatet för perioden är ökade konsult- och marknadsföringskostnader samt engångsposter under Q2 på grund av arbete med förvärvet av Laika Consulting AB och arbetet med den aviserade noteringen på NGM Nordic MTF.

Fullständig rapport kan laddas ner här

Summor i KSEK, (samma period föregående år inom parentes).

ProForma FundedByMe Koncern inkl. Laika januari – juni 2018
ProForma nettomsättning: 21 051 KSEK (18 770)
ProForma resultat: 771 KSEK (-1 485)
Balansomslutning: 73 562 KSEK (18 879)

FundedByMe januari – juni 2018
Årets intäkter: 5 161 KSEK (868). Omsättningsökning 495%.
Årets nettoresultat (resultat efter skatt): -4 904 KSEK (-4 693).
Balansomslutning: 65 611 KSEK (9 162)

"FundedByMes styrelse och team har arbetat mycket hårt på att flytta bolagets fokus mot en ökad tillväxt kombinerat med intäkter. Arbetet börjar ge resultat. Jag är mycket glad över att se att siffrorna pekar i rätt riktning och att vår besättning är mycket stark inför kommande utmaningar,” säger Daniel Daboczy, VD och medgrundare.

Kontakt:
CMO Olivia Rönnlöv, email: olivia@fundedbyme.com, telefon: 0707 48 8424 eller VD Daniel Daboczy, email: daniel@fundedbyme.com, telefon: 0736 26 9985

 

FundedByMe är Nordens största (och troligtvis bästa) crowdfunding plattform för equity crowdfunding. FundedByMe grundades med målsättningen att skapa framgångsrika företag med passionerade människor och har idag hjälpt över 470 bolag från 25 olika länder, samt samlat in över SEK 550 miljoner. Med över 250,000 globala registrerade investeringsmedlemmar från närmare 200 länder arbetar de obevekligt mot att bli en drivande kraft för smart finansiering i Sverige, Norden och världen över. FundedByMe har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt samägda partnerbolag i Dubai, Finland, Malaysia, Polen och Singapore. För mer information om deras investeringsmöjligheter besök fundedbyme.se
Tillsammans bygger vi framtidens bolag!

Taggar:

Om oss

FundedByMe AB (publ) är ett noterat bolag på NGM Nordic MTF sedan den åttonde mars 2019. FundedByMe AB (publ) är moderbolaget som består av FundedByMe.com samt Feminvest - sannolikt Nordens största nätverk för kvinnliga investerare. Laika Consulting AB är ett heltägt dotterbolag som erbjuder Investor Relations tjänster samt marknads- och finansiell kommunikation. Bolaget har även 6 delägda dotterbolag i Finland, Malaysia, Dubai/UAE, Polen, Holland och Singapore. Bolaget har verksamhetslicens i Malysia (equity och P2P/P2B) samt i Dubai/UAE (equity crowdfunding tillstånd samt tillstånd att hålla i klientmedel). Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar.

Prenumerera

Media

Media