FundedByMe:s företrädesemission genomfördFundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) har slutfört den företrädesemission av aktier som, i enlighet med styrelsens förslag, beslutades på styrelsemötet den 24 april 2019 och som var villkorat godkännande på årsstämma den 15 Maj 2019. Företrädesemissionen tecknades till ca. 63 procent och tillför Bolaget ca. 3,77 MSEK före emissionskostnader.  

I emissionsrundan som pågick mellan 30/4 - 17/5 2019, tecknades aktier för ca. 3,77 MSEK fördelat mellan teckning med företräde samt teckning utan företräde. Totalt kommer det att emitteras 846 487 antal aktier. VD:ns teckningsåtagande genomförs till fullo. Diskussion förs vidare med två intresserade strategiska parter.

“Vi är glada för det fortsatta förtroendet vi fått från befintliga och nya delägare som valt att investera i denna emission. Vi ser fram emot att kunna ta de steg som krävs för att i noterad miljö visa marknaden bolagets potential,” säger VD Daniel Daboczy. 

För mer information vänligen kontakta 
Daniel Daboczy, VD och Koncernchef 
daniel@fundedbyme.com
+46 (0)73-626 99 85

 
Om FundedByMe
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är en noterad koncern som består av IR bolaget Laika Consulting, FundedByMe som primärt driver crowdfunding portalen www.fundedbyme.com, en av Europas ledande crowdfunding plattformar, Feminvest, sannolikt Nordens största nätverk för kvinnliga investera samt sex samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på Avanza (FBM MTF B) eller Nordnet (FBM MTF B).

Om oss

FundedByMe är noterat på Nordic Growth Market (NGM) och består av crowdfundingverksamheten FundedByMe, helägda dotterbolaget Laika Consulting och delägda dotterbolaget Feminvest samt delägande i internationella crowdfundingbolag. FundedByMe tillhandahåller en plattform för kapitalanskaffning och är idag ledande i segmentet equity crowdfunding inom EU. FundedByMe grundades 2011 och har hjälpt fler än 650 bolag att skaffa över 700 miljoner SEK. Dotterbolaget Laika Consulting arbetar med Investor Relations och finansiell kommunikation och har medverkat vid kapitalanskaffningar på över fem miljarder kronor. FundedByMe har tillsammans med dotterbolagen Laika Consulting och Feminvest en etablerad bas på över 250 000 investerare. Besök Bolagets hemsidor www.fundedbyme.com, www.laika.se, www.feminvest.se eller bolagets Investor Relations-sida https://www.fundedbyme.com/sv/investor-relations/ för ytterligare information om bolaget och aktien.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar