FundedByMe:s medgrundare och produktchef utökar sitt ägande i bolaget med ytterligare 4350 A-aktier

2019-04-08

FundedByMe:s medgrundare och produktchef Arno Smit ökar sitt ägande i bolaget genom att köpa totalt 4350 A-aktier, via bolag. Köpet gjordes utanför den officiella marknaden och priset avgjordes baserat på den volymvägda snittspriset för FundedByMe A-aktier den 5 april, vilket resulterade i 11,50 SEK per aktie. Köpet gjordes direkt från ordföranden Johan Jörgensens företag Complicata AB.

Efter transaktionen består Arno Smits ägande i företaget av 278 956 aktier, uppdelat mellan 251 058 A-aktier (via bolag) och 27 898 B-aktier (via bolag).

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Daboczy, VD                             
Telefon: +46 736 26 9985                      
E-mail: daniel@fundedbyme.comOm FundedByMe

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd för diverse startups och tillväxtbolag runt om den globala marknaden. Kunderna anmäler sig online där de får möjligheten att visa intresse inför att investera. Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com, Feminvest och Laika Consulting, samt sex samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på Avanza (FBM MTF B) eller Nordnet (FBM MTF B). 

Om oss

FundedByMe är noterat på Nordic Growth Market (NGM) och består av crowdfundingverksamheten FundedByMe, helägda dotterbolaget Laika Consulting och delägda dotterbolaget Feminvest samt delägande i internationella crowdfundingbolag. FundedByMe tillhandahåller en plattform för kapitalanskaffning och är idag ledande i segmentet equity crowdfunding inom EU. FundedByMe grundades 2011 och har hjälpt fler än 650 bolag att skaffa över 700 miljoner SEK. Dotterbolaget Laika Consulting arbetar med Investor Relations och finansiell kommunikation och har medverkat vid kapitalanskaffningar på över fem miljarder kronor. FundedByMe har tillsammans med dotterbolagen Laika Consulting och Feminvest en etablerad bas på över 250 000 investerare. Besök Bolagets hemsidor www.fundedbyme.com, www.laika.se, www.feminvest.se eller bolagets Investor Relations-sida https://www.fundedbyme.com/sv/investor-relations/ för ytterligare information om bolaget och aktien.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar