Regeringen och Finansdepartementet mycket positiv till crowdfunding. Ny gräsrotsutredning presenterades idag.

Mot bakgrund till den starka tillväxten av crowdfunding de senaste åren presenterade Regeringen och Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) idag en ny rapport om gräsrotsfinansiering för att säkerställa kvaliteten på marknaden samt skydda berörda parter. I rapporten framgår det att crowdfunding ses som en tillgång och av värde för privatpersoner och entreprenörer.

I Sverige ökade omsättningen med 548% motsvarande 86 miljoner euro för år 2016 jämfört med föregående år, en av de snabbast växande marknaderna i Europa. Rapporten omfattar lånebaserad crowdfunding samt andelsbaserad crowdfunding (sk. equity crowdfunding). Utredningen välkomnas av FundedByMe som under de senaste åren självreglerat sig i nära dialog med finansinspektionen, kunder samt branschen. 

Att Finansdepartementet nu även ställer sig mycket positiv till crowdfunding ses som positivt.

“Det känns bra att äntligen ha Finansdepartementets förslag nedskrivet på 549 sidor där de tydligt tar ställning till gräsrotsfinansiering. Att departementet dessutom ser samhällsnyttan med crowdfunding och vill stärka det är mycket bra för FundedByMe. Utmaningen blir givetvis att se hur snabbt förslaget kan gå till remiss och ta hänsyn till föreslagna EU förordningar. FundedByMe har självreglerat sig under de senaste 5 åren och nu kan vi äntligen förhålla oss till mycket tydliga direktiv. Vi är mycket glada idag att gräsrotsrapporten presenterats och är fördelaktig för vår verksamhet.” säger Daniel Daboczy vd och medgrundare FundedByMe.

Rapporten har kartlagt marknaden och förberett ett förslag med vissa begränsningar; inte får förändra aktiebolagslagen, nuvarande skatter eller avgiftsregler. Finansdepartementet tar tydlig ställning till gräsrotsfinansiering där förslag på registrering och tillstånd.

“Det var även värdefullt att höra finansmarknadsministern lyfta värdet av crowdfunding i en tid när fler entreprenörer söker crowdfunding som finansiering, samt det låga ränteläget bidragit till att fler privatpersoner ser investeringar i startups som ett reellt alternativ” konstaterar Michaela Berglund, Marknadschef, FundedByMe.

Det svenska förslaget som nu presenterats kommer med största sannolikhet remitteras och förmodas även behöva ta hänsyn till EU-kommissionens förordningsförslag till utredning som presenterades nyligen. Den presenterade lagen skulle som tidigast kunna träda i kraft den 1 maj 2019.

Mer information kan läsas på Regeringens hemsida samt den 549 sidiga rapporten laddas ner i sin helhet. http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2018/03/sou-201820/

Taggar:

Om oss

FundedByMe AB (publ) är ett noterat bolag på NGM Nordic MTF sedan den åttonde mars 2019. FundedByMe AB (publ) är moderbolaget som består av FundedByMe.com samt Feminvest - sannolikt Nordens största nätverk för kvinnliga investerare. Laika Consulting AB är ett heltägt dotterbolag som erbjuder Investor Relations tjänster samt marknads- och finansiell kommunikation. Bolaget har även 6 delägda dotterbolag i Finland, Malaysia, Dubai/UAE, Polen, Holland och Singapore. Bolaget har verksamhetslicens i Malysia (equity och P2P/P2B) samt i Dubai/UAE (equity crowdfunding tillstånd samt tillstånd att hålla i klientmedel). Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Mot bakgrund till den starka tillväxten av crowdfunding de senaste åren presenterade Regeringen och Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) idag en ny rapport om gräsrotsfinansiering för att säkerställa kvaliteten på marknaden samt skydda berörda parter.
Twittra det här

Citat

Det var även värdefullt att höra finansmarknadsministern Per Bolund (MP) lyfta värdet av crowdfunding i en tid när fler entreprenörer söker crowdfunding som finansiering, samt det låga ränteläget bidragit till att fler privatpersoner ser investeringar i startups som ett reellt alternativ
Michaela Berglund, Marknadschef, FundedByMe.
Det känns bra att äntligen ha Finansdepartementets förslag nedskrivet på 549 sidor där de tydligt tar ställning till gräsrotsfinansiering. Att departementet dessutom ser samhällsnyttan med crowdfunding och vill stärka det är mycket bra för FundedByMe. Utmaningen blir givetvis att se hur snabbt förslaget kan gå till remiss och ta hänsyn till föreslagna EU förordningar. FundedByMe har självreglerat sig under de senaste 5 åren och nu kan vi äntligen förhålla oss till mycket tydliga direktiv. Vi är mycket glada idag att gräsrotsrapporten presenterats och är fördelaktig för vår verksamhet.
Daniel Daboczy vd och medgrundare FundedByMe.