Ändrad avstämningsdag för nyemission till obligationsinnehavarna

Report this content

Future Gaming Group International AB har beslutat att ändra avstämningsdagen för den riktade nyemissionen till obligationsinnehavarna till den 19 februari 2020.

På den extra bolagstämman den 28 januari 2020 beslutades om en riktad nyemission till obligationsinnehavarna genom kvittning av en del av obligationslånet.

Rätt att teckna aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkommer den som är registrerad i skuldboken för obligationerna på avstämningsdagen. Tidigare kommunicerad avstämningsdag var den 14 februari 2020. Avstämningsdagen ändras nu alltså till den 19 februari 2020.

Stockholm den 4 februari 2020
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar