Ang. beskattning av utdelningen av aktierna i AMGO iGaming AB

Vid den årsstämma som hölls i Future Gaming Group International AB (”FGGI”) den 7 maj 2018 beslutades om utdelning av samtliga aktier i det delägda dotterbolaget AMGO iGaming AB (”AMGO”). Styrelsen meddelade då att man hade förväntan om att utdelningen ska kunna ske enligt Lex Asea-principen, vilket hade medfört att utdelningen skulle vara skattefri för mottagarna, men att det emellertid fortfarande pågick en utredning huruvida utdelning enligt Lex Asea-principen var möjlig.

Skatteverket har nu dock gjort bedömningen att Lex Asea-principen inte är tillämplig och att utdelningen därför ska tas upp för beskattning av mottagarna.

Då FGGI och den juridiska expertis bolaget har konsulterat inte delar Skatteverkets bedömning, så undersöker FGGI möjligheterna att pröva ärendet vidare.

Viktigt att understryka är att beskattningen inte påverkar FGGI, utan de aktieägare som mottog utdelningen av aktierna i AMGO.

Skatteverket är av uppfattningen att utdelningens skattepliktiga värde ska uppgå till 0,04 kr per innehavd aktie i FGGI vid utdelningstillfället.

Stockholm den 6 mars 2019
Future Gaming Group International AB

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring) och onlinespel. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance, Viistek Media och IPG samt spelsajterna SverigeKronan.com och SuomiVegas.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar