Årsredovisning 2021

Report this content

Future Gaming Group International AB publicerar härmed års- och koncernredovisning för 2021.

Års- och koncernredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 finns i bifogad PDF-fil.

 

Stockholm den 8 april 2022

Future Gaming Group International AB (publ)

 

 

Denna information lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-08 16:33 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Fable Media, Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar: