Delårsrapport 2–2021

Report this content

Nettoomsättningen uppgick till 5,6 MSEK under det andra kvartalet

april – juni 2021
• Periodens nettoomsättning minskade med 2 % till 5,6 MSEK (5,7 MSEK)
• EBITDA uppgick till 0,8 MSEK (1,9 MSEK)
• Justerat EBITDA uppgick till 0,8 MSEK (2,0 MSEK)
• Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 15 % (34 %)
• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,5 MSEK (1,6 MSEK)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,3 MSEK (-1,0 MSEK)
• Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,002 SEK (0,000 SEK)

januari – juni 2021
• Periodens nettoomsättning minskade med 3 % till 10,8 MSEK (11,2 MSEK)
• EBITDA uppgick till 1,5 MSEK (3,4 MSEK)
• Justerat EBITDA uppgick till 1,6 MSEK (3,5 MSEK)
• Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 14 % (32 %)
• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,9 MSEK (2,8 MSEK)
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,0 MSEK (-3,3 MSEK)
• Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,003 SEK (-0,002 SEK)

VD har ordet
Under det andra kvartalet hade Future Gaming Group intäkter om 5,6 miljoner kronor och ett EBITDA-rörelseresultat på 0,8 miljoner kronor. Detta innebar en viss förbättring jämfört med det första kvartalet, men en minskning av främst rörelseresultatet om man jämför med samma kvartal föregående år.

Den sportfokuserade verksamheten i Phase One fortsatte att leverera goda operativa nyckeltal, exempelvis i form av en ökning av antalet nya deponerande kunder. Ökade kostnader, delvis till följd av intensifierad marknadsföring under fotbolls-EM, i kombination med större spelarvinster, gjorde dock att resultatet blev lägre än förväntat. Vi har emellertid fortsatt tilltro till att ökningen av antalet nya deponerande kunder bör ha en positiv effekt på intäkterna över tid.

Den kasinofokuserade verksamheten i Viistek levererade ett visst överskott under det andra kvartalet, även om det var lägre än samma kvartal föregående år. Förra våren fick kasinosegmentet en skjuts av att många sportevenemang var pausade och att kunderna då sökte sig till kasinospel i stället, men den effekten har nu avtagit. Fortsatt fokus för verksamheten är att försöka höja volymerna.

Future Gaming Group bryter fortsatt mot rörelseresultatskraven för dess obligationslån. Att finna en långsiktig finansieringslösning är avgörande för koncernens fortlevnad. Bolagets större aktieägare och större obligationsinnehavare har uttalat stöd för att finna en uppgörelse och vår förhoppning är att kunna presentera en sådan under hösten.

Alexander Pettersson
VD, Future Gaming Group
 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-08-26 08:32 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera