Flaggningsmeddelande i Future Gaming Group

Report this content

Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har meddelats att aktieägaren Soheil Amorpour, via sitt bolag Cronus Holding AB, har sålt aktier i FGGI och har passerat flaggningsgränsen 5 procent.

Innan transaktionen uppgick Soheil Amorpours innehav till 5,19% av röster och kapital i FGGI. Efter transaktionen uppgår innehavet till 4,87% av röster och kapital i FGGI.

Stockholm den 22 november 2021
Future Gaming Group International AB (publ)

Denna information lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-22 17:04 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar