Förlängning 6 av Standstill samt nytt förslag till uppgörelse

Report this content

Future Gaming Group International AB (”FGGI”) och en grupp av bolagets obligationsinnehavare har idag kommit överens om att förlänga Standstill-perioden till den 12 november 2019. Vidare har FGGI skickat ett nytt förslag till uppgörelse till obligationsinnehavarna.

FGGI meddelade i ett pressmeddelande daterat den 10 september 2019 att man ingått ett så kallat Standstill Letter med en grupp av bolagets obligationsinnehavare, vilket initialt gällde under tre veckor. FGGI och gruppen har nu ytterligare förlängt Standstill-perioden till den 12 november 2019.

Vidare har FGGI skickat ett nytt förslag till uppgörelse till obligationsinnehavarna, där bolaget ansträngt sig att ta tillvara deras intressen i möjligaste mån, samtidigt som man försökt säkerställa en hållbar finansieringsstruktur för bolaget.

Stockholm den 5 november 2019
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar