Gällande räntebetalning och amortering på obligationslån

Future Gaming Group International AB (”FGGI”) har idag gjort en planenlig räntebetalning på sitt obligationslån. FGGI har vidare skjutit på en amortering av obligationslånet i väntan på att amorteringsbeloppet fastställs.

Räntebetalningen avser halvårsperioden 9 december 2018 till 8 juni 2019 och uppgick till 6 825 000 kr.

Enligt obligationsvillkoren skulle de delar av obligationslånet som avsatts för tilläggsköpeskillingar, men som inte utnyttjats till sådana, betalas tillbaka till långivarna 18 månader efter obligationens utställande, vilket är idag. Eftersom den relevanta tilläggsköpeskillingen ännu inte fastställts, och det pågår diskussioner med långivarna gällande amorteringsplanen för obligationslånet, har FGGI skjutit på amorteringen. FGGI har för avsikt att göra amorteringen snarast möjligt.

Stockholm den 10 juni 2019
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring) och onlinespel. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance, Viistek Media och IPG samt spelsajterna SverigeKronan.com och SuomiVegas.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar