Information om avnotering av obligationer

Report this content

Future Gaming Group International AB (publ) (“Bolaget”) offentliggjorde i ett pressmeddelande den 24 januari 2020 att innehavarna av Bolagets utestående obligationer med ISIN SE0010547422 (”Obligationerna”) har godkänt ändringar av villkoren för Obligationerna. I enlighet med de ändrade villkoren ska Obligationerna avnoteras från Nasdaq First North Bond Market.

Bolaget informerar härmed om att Obligationerna kommer att avnoteras och att sista dag för handel är den 14 februari 2020.

Stockholm den 10 februari 2020

Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2020.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar