Information om diskussioner med obligationsinnehavare

Report this content

Future Gaming Group International AB (publ) (”FGGI”) för en diskussion med Nordic Trustee & Agency AB (publ) som agent för obligationsinnehavarna om ändrade obligationsvillkor med anledning av att FGGI brutit mot obligationsvillkoren. Som ett led i diskussionerna har agenten idag bekräftat att agenten kommer att göra medel tillgängliga för bolaget att betala tilläggsköpeskillingar och att amorteringsbeloppet som skulle ha betalats 18 månader efter obligationens utställande minskas med motsvarande belopp. Som ett villkor för utbetalningarna gäller bland annat att FGGI ska ingå en slutlig överenskommelse med relevanta säljare senast den 13 september 2019. Agentens godkännande av betalningen har accepterats av en borgenärskommitté bestående av vissa större obligationsinnehavare som representerar cirka 62 procent av utestående obligationslån.

Med anledning av att agenten kommer att lämna ovanstående information till obligationsinnehavarna väljer FGGI att offentliggöra informationen. 

Stockholm, 4 september 2019

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar