Kommuniké från extra bolagsstämma i Future Gaming Group International AB

Vid den extra bolagsstämma som hölls idag den 4 mars 2019 i Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) beslutades att godkänna förslaget till fyllnadsval av nya styrelseledamöter. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Stämman beslutade att styrelsen ska utökas från fyra till fem personer samt att Josef Goren och Victor Sahlstedt nyväljs som ordinarie styrelseledamöter. Förutom Björn Mannerqvist som till följd av andra åtaganden avgår från styrelsen på egen begäran kvarstår övriga ledamöter.

Josef Goren är född 1977 och har en B.A och MBA i Economy and Finance från Ruppin Institute and Open University i Israel. Josef är grundare och var största ägare av IPG Internet Capital Ltd, vars verksamhet förvärvades av Bolaget under 2018. Josef är genom de aktier han erhöll som köpeskilling vid förvärvet en av Bolagets största ägare och har lång erfarenhet av onlinemarknadsföring.

Victor Sahlstedt är född 1985 och har över 13 års erfarenhet av onlinemarknadsföring och lead generation inom främst spel- och finansbranschen på ett flertal olika marknader. Victor har bl.a. innehaft befattningar som Head of SEO inom Highlight Media Group och GetUpdated, samt har arbetat som konsult för flera börsnoterade bolag. Victor är en av personerna bakom Phase One Performance AB, som förvärvades av Bolaget under 2017.

Styrelsen,

Stockholm 4 mars 2019

Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring) och onlinespel. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance, Viistek Media och IPG samt spelsajterna SverigeKronan.com och SuomiVegas.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar